Całkowite zapewnienie jakości poprzez testy, inspekcje, certyfikację i usługi doradcze

W miarę wzrostu zapotrzebowania na energię użytkownicy końcowi potrzebują niezawodnej, opłacalnej energii elektrycznej. Intertek wspiera zakłady energetyczne, producentów i właściwe władze (AHJ) w dostarczaniu efektywnych rozwiązań energetycznych dla środowisk przemysłowych, handlowych i mieszkalnych. Dzięki połączeniu usług, od testowania, inspekcji i certyfikacji po doradztwo inżynieryjne i środowiskowe, Intertek podnosi jakość i wydajność.

Globalni eksperci Intertek pomagają naszym klientom optymalizować procesy i środowiska w różnych branżach, takich jak wytwarzanie energii, niebezpieczne lokalizacje, energia odnawialna, usługi Smart Grid i zarządzanie integralnością elektrowni.