Na półkach drogerii możemy znaleźć kosmetyki w różnego rodzaju opakowaniach. Mogą to być butelki, słoiki, saszetki, tuby czy też ukryte wewnątrz kartonowego opakowania pojemniki. Każde opakowanie, bez względu na swoją formę, musi zostać odpowiednio oznakowane.

Aktualne wymagania regulowane są poprzez poniższe dokumenty:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych,
  • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227).
  • Rozporządzenie Komisji UE nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące oświadczeń w związku z produktami kosmetycznymi

Oprócz tego, co jest wymagane prawnie należy również przyjrzeć się opisowi marketingowemu. Istotne jest to, by komunikacja pomiędzy producentem, a klientem była zrozumiała i nie wprowadzała w błąd.

Usługi Intertek Poland z zakresu weryfikacji etykiet kosmetyków umożliwiają spełnienie regulacji prawnych europejskich, jak i lokalnych. Z przeprowadzonej analizy przygotowujemy stosowny raport wskazując, co należy poprawić, by etykieta była poprawna.

Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów zapewnia naszym klientom odpowiednią jakość w zakresie znakowania i bezpieczeństwo kosmetyków wdrażanych na rynek.

Intertek Poland Sp. z o. o. oferuje swoje usługi w zakresie oceny etykiet kosmetyków nie tylko na rynek europejski, ale również na rynek USA.

W tym wypadku kosmetyki produkowane lub eksportowane do Stanów Zjednoczonych muszą być zgodne z postanowieniami zawartymi w Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FD&C Act) i Fair Packaging and Labeling Act (FP&L Act) oraz z regulacjami opublikowanymi przez władze wydające te dwa akty.

W zakresie weryfikacji na rynek amerykański nasi eksperci posiadają wiedzę i doświadczenie, które zapewnia naszym klientom prawidłowe oznakowanie, dzięki czemu mogą eksportować kosmetyki na pozaeuropejskie rynki.