Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

ISO 45001, nowy standard ISO, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który ma zastąpić OHSAS 18001.

Dla kogo ISO 45001 ?

ISO 45001: 2018 ma na celu pomóc organizacjom na całym świecie w zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa osób, które umożliwiają im prowadzenie działalności.

Ten standard zastępuje popularny standard OHSAS 18001, którego ogólnym celem jest poprawa wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. ISO 45001 łatwo integruje się z innymi standardami ISO Management Systems, w tym ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015.

ISO 45001 wymaga od organizacji, by wychodziła poza bezpośrednie kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem i uwzględniała oczekiwania społeczeństwa. Organizacje muszą myśleć o swoich kontrahentach i dostawcach, a także o wpływie ich działań na sąsiednie społeczności.

Korzyści płynące z certyfikacji ISO 45001

Wraz z eskalacją globalizacji, udziałowcy organizacji oczekują, że organizacje będą postępować etycznie we wszystkich aspektach swojej działalności, szczególnie w zakresie traktowania pracowników. ISO 45001 zapewnia organizacjom międzynarodowy standard bezpieczeństwa i higieny pracy. Standard ten zapewnia specyfikację formalnej, systematycznej analizy i zarządzania ryzykiem, zarządzania zgodnością z przepisami, propagowania bezpiecznych praktyk pracy oraz oceny wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Systematyczne podejście ułatwia zmniejszenie liczby incydentów, a w konsekwencji mniej zakłóceń w działalności.

Aby spełnić międzynarodowe potrzeby i wymagania, ponad 50 krajów i organizacji, w tym Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), zaangażowało się w tworzenie ISO 45001. Celem jest dostarczenie narzędzia, które może być wykorzystywane przez dowolną organizację, w jakiejkolwiek branża, gdziekolwiek na świecie.

Etapy wdrożenia certyfikatu ISO 45001


Po zgłoszeniu chęci wdrożenia certyfikatu OHSAS 18001 we współpracy z nami dalsze postępowanie jest bardzo proste i obejmuje następujące etapy:

  1. Audyt wstępny (wraz z wyceną wdrożenia i certyfikacji),
  2. Przygotowanie i opracowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  3. Szkolenia dla pracowników (kadra kierownicza i pracownicy poszczególnych działów),
  4. Wdrożenie przygotowanej dokumentacji,
  5. Audyty wewnętrzne i weryfikacja systemu zarządzania BHP, w tym także działania korygujące oraz zapobiegawcze,
  6. Weryfikacja dokumentacji audytowej i decyzja certyfikacyjna.

Organizacje obecnie certyfikowane do OHSAS 18001, mogą pozostać przez trzyletni okres przejściowy oferowany po publikacji normy ISO 45001. Intertek będzie współpracował ze wszystkimi obecnymi klientami, aby zapewnić płynne przejście na ISO 45001.