System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

ISO 45001, nowy standard ISO, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który ma zastąpić OHSAS 18001.

Dla kogo ISO 45001 ?

ISO 45001: 2018 ma na celu pomóc organizacjom na całym świecie w zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa osób, które umożliwiają im prowadzenie działalności.

Ten standard zastępuje popularny standard OHSAS 18001, którego ogólnym celem jest poprawa wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. ISO 45001 łatwo integruje się z innymi standardami ISO Management Systems, w tym ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015.

ISO 45001 wymaga od organizacji, by wychodziła poza bezpośrednie kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem i uwzględniała oczekiwania społeczeństwa. Organizacje muszą myśleć o swoich kontrahentach i dostawcach, a także o wpływie ich działań na sąsiednie społeczności.

Korzyści płynące z certyfikacji ISO 45001

Wraz z eskalacją globalizacji, udziałowcy organizacji oczekują, że organizacje będą postępować etycznie we wszystkich aspektach swojej działalności, szczególnie w zakresie traktowania pracowników. ISO 45001 zapewnia organizacjom międzynarodowy standard bezpieczeństwa i higieny pracy. Standard ten zapewnia specyfikację formalnej, systematycznej analizy i zarządzania ryzykiem, zarządzania zgodnością z przepisami, propagowania bezpiecznych praktyk pracy oraz oceny wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Systematyczne podejście ułatwia zmniejszenie liczby incydentów, a w konsekwencji mniej zakłóceń w działalności.

Aby spełnić międzynarodowe potrzeby i wymagania, ponad 50 krajów i organizacji, w tym Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), zaangażowało się w tworzenie ISO 45001. Celem jest dostarczenie narzędzia, które może być wykorzystywane przez dowolną organizację, w jakiejkolwiek branża, gdziekolwiek na świecie.

Etapy wdrożenia certyfikatu ISO 45001


Po zgłoszeniu chęci wdrożenia certyfikatu OHSAS 18001 we współpracy z nami dalsze postępowanie jest bardzo proste i obejmuje następujące etapy:

  1. Audyt wstępny (wraz z wyceną wdrożenia i certyfikacji),
  2. Przygotowanie i opracowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  3. Szkolenia dla pracowników (kadra kierownicza i pracownicy poszczególnych działów),
  4. Wdrożenie przygotowanej dokumentacji,
  5. Audyty wewnętrzne i weryfikacja systemu zarządzania BHP, w tym także działania korygujące oraz zapobiegawcze,
  6. Weryfikacja dokumentacji audytowej i decyzja certyfikacyjna.

Organizacje obecnie certyfikowane do OHSAS 18001, mogą pozostać przez trzyletni okres przejściowy oferowany po publikacji normy ISO 45001. Intertek będzie współpracował ze wszystkimi obecnymi klientami, aby zapewnić płynne przejście na ISO 45001.