Intertek jako zaufany partner oferuje usługi certyfikacyjne na zgodność z międzynarodowo rozpoznawalnymi systemami takimi jak ISO, IFS czy BRC zatrudniając w tym celu wysoko wykwailfikowanych doświadczonych i niezależnych auditorów. Certyfikacje mogą dotyczyć zarówno systemu, procesu jak i produktu.

Intertek jest akredytowaną jednostką certyfikującą świadczącą usługi w zakresie audytów certyfikujących zgodnie z międzynarodywmi standardami ISO oraz standardami branżowymi:

ISO 9001 - System Zarządzania Jakością

ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskowego

OHSAS 18001 -Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

ISO 50001 - System Zarządzania Energią

ISO/TS 16949 - System Zarządzania Jakością w Motoryzacji

ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 20000 - System Zarządzania Usługami Informatycznymi

ISO 22716 - Dobra Praktyka Produkcyjna w Przemyśle Kosmetykcznym

BRC Food - British Retail Consortium

IFS - International Food Standard

 

Wymienione powyżej systemy jakości dostarczają niezależnych dowodów, że przedsiębiorstwo przestrzega najwyższych standardów w swojej branży na każdym etapie.

Ponadto Intertek oferuje audity i przeglądy (włączając w to audity wstępne) na każdym etapie produkcji poczynając od produkcji pierwotnej Global Gap Certification do kompleksowej oceny produkcji żywności i systemów zapewnienia jakości włączając HACCP, Good Catering Practices (GCP) czy ISO 22000. Wymienione powyżej usługi certyfikacyjne obok szerokiego wachlarza innych usług Intertek pozwalają monitorować i optymizować programy związane z bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu spożywczym.