Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Skuteczne zarządzanie organizacją obejmuje współcześnie nie tylko działania mające na celu bezpośrednią poprawę rentowności np. poprzez redukcję kosztów działania przedsiębiorstwa. Coraz więcej organizacji stawia na długofalową ochronę zdrowia i życia swoich pracowników oraz wszystkich innych osób znajdujących się na terenie firmy (np. podwykonawców czy gości). Najlepszym sposobem, by osiągnąć dobre wyniki w tej dziedzinie, jest wdrożenie efektywnego i sprawdzonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Pozwala to organizacji nie tylko pozostawać w zgodzie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, ale także sukcesywnie i w długiej perspektywie czasowej zwiększać poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, co z kolei przekłada się na wzrost konkurencyjności firmy. Aktualnie w naszym kraju przedsiębiorstwa mogą uzyskać certyfikat bezpieczeństwa w oparciu o krajową normę PN-N 18001:2004 lub o normę międzynarodową OHSAS 18001:2007 (skrót od ang. Occupational Health & Safety Assesment Specification).

Dla kogo OHSAS 18001?

Oba rodzaje certyfikatów wspomnianych powyżej są przeznaczone dla firm (niezależnie od wielkości czy branży), których celem jest długofalowa redukcja poziomu zagrożeń dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedsiębiorstwa. Co jednak ważne, certyfikaty PN-N 18001 nie zawsze są uznawane przez zagraniczne podmioty i organizacje, tak więc zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest certyfikat OHSAS 18001, uznawany na całym świecie (w ponad 80 krajach). Uzyskanie go jest tym łatwiejsze, że norma OHSAS 18001 w praktyce bardzo nieznacznie różni się od PN-N 18001, tak więc jeśli organizacja spełnia wymagania normy krajowej, to bez problemu może się starać o uzyskanie certyfikatu OHSAS.

Wdrożenie systemu zarządzania BHP w oparciu o normę OHSAS pozwala skutecznie identyfikować i redukować ryzyko operacyjne, a także nim lepiej zarządzać. W rezultacie organizacja posiadająca certyfikat OHSAS 18001 działa efektywniej i uzyskuje większe korzyści finansowe, ponieważ zmniejszeniu ulega liczba wypadków w miejscu pracy, co z kolei skutkuje mniejszymi przestojami, sprawniejszą realizacją procesów oraz redukuje koszty pracy.

Etapy wdrożenia certyfikatu OHSAS 18001


Po zgłoszeniu chęci wdrożenia certyfikatu OHSAS 18001 we współpracy z nami dalsze postępowanie jest bardzo proste i obejmuje następujące etapy:

 1. Audyt wstępny (wraz z wyceną wdrożenia i certyfikacji),
 2. Przygotowanie i opracowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 3. Szkolenia dla pracowników (kadra kierownicza i pracownicy poszczególnych działów),
 4. Wdrożenie przygotowanej dokumentacji,
 5. Audyty wewnętrzne i weryfikacja systemu zarządzania BHP, w tym także działania korygujące oraz zapobiegawcze,
 6. Weryfikacja dokumentacji audytowej i decyzja certyfikacyjna.

Korzyści płynące z certyfikacji OHSAS 18001

Poza wymienionymi już zaletami z wdrożenia normy OHSAS na uwagę zasługują również następujące korzyści:

 • poprawa ergonomii i ekonomii wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich oraz maszyn, dzięki czemu znaczącemu zwiększeniu ulega ilość czasu, w którym przedsiębiorstwo prowadzi produkcję,
 • zwiększenie prestiżu organizacji zarówno na rynkach lokalnych, jak i w środowisku międzynarodowym,
 • poprawa relacji z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach,
 • poprawa wizerunku organizacji,
 • zwiększenie świadomości pracowników w zakresie BHP,
 • tworzenie i promowanie kultury bezpiecznej pracy.

Różnice pomiędzy OHSAS 18001 a PN-N 18001

Poza nieznacznymi różnicami w obrębie struktury obie normy są bardzo podobne, jednak nie identyczne. Zasadnicze różnice obejmują kilka istotnych kwestii:

 • Po pierwsze, norma OHSAS kładzie mniejszy nacisk na udział pracowników w podejmowanych przez organizację działaniach na rzecz BHP (norma PN-N 18001 przykłada do tego ogromną wagę), a także na ich poziom zaangażowania w projektowanie, utrzymywanie oraz doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Drugą ważną różnicą jest nieuwzględnienie przez normę PN-N 18001 konieczności zarządzania procesami w zakresie BHP - norma OHSAS tę kwestię uwzględnia.
 • Trzecim obszarem, w którym wspomniane normy zauważalnie się różnią, jest podejście do osób znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. Norma PN-N 18001 mówi o ocenie ryzyka zawodowego wyłącznie dla pracowników organizacji, podczas gdy norma OHSAS 18001 uwzględnia również podwykonawców i osoby trzecie, czyli wszystkich osób przebywających w danym momencie pod opieką pracodawcy.
 • Czwartą różnicą jest zakres oceny ryzyka - w normie PN-N 18001 jest on węższy niż w normie OHSAS, w której obejmuje m. in. rutynowe i nierutynowe prace (z uwzględnieniem zachowań osób wykonujących te prace), sprzęt oraz materiały znajdujące się w miejscu pracy (niezależnie od tego, kto je dostarczył), infrastrukturę, a nawet dokonane oraz proponowane zmiany w obrębie systemu zarządzania BHP i w samej organizacji.

Należy pamiętać, że certyfikaty OHSAS 18001 wygasną w 2021 roku. Obowiązuje trzyletni okres przejściowy dla wszystkich certyfikatów OHSAS 18001, po czym certyfikaty zostaną wycofane na rzecz certyfikatu ISO 45001: 2018.