Z punktu widzenia konsumenta najistotniejszym prawem jest prawo do informacji. Jest ono realizowane przez dostarczenie konsumentowi jasnej i przejrzystej komunikacji produktu kosmetycznego, opartej w sposób odpowiedzialny i przede wszystkim zgodny z obowiązującym prawem. Opakowanie kosmetyku jest źródłem niezbędnych informacji o produkcie. Niezwykle istotne jest, by sposób prezentacji produktu, informacje umieszczone na etykiecie, takie jak skład, oznakowanie czy deklaracje marketingowe były przedstawione w sposób zrozumiały, rzetelny dla konsumenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z tego względu przedsiębiorca wprowadzający produkt kosmetyczny do obrotu ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność produktu, w tym jego komunikacji.

Rozporządzenie nr 1223/2009 oprócz wymagań w zakresie wprowadzania do obrotu, bezpieczeństwa, składu i wytwarzania określa również wymagania w zakresie oceny i oznakowania minimalną trwałością. Data minimalnej trwałości oznacza datę, do której dany produkt kosmetyczny, przechowywany w odpowiednich warunkach, zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości, a zużycie go w określonym terminie gwarantuje bezpieczeństwo i zachowanie deklarowanych właściwości. Zgodnie z Artykułem 19 pkt. 1 c Rozporządzenia kosmetyki o trwałości do 30 miesięcy włącznie muszą posiadać podaną na opakowaniu datę minimalnej trwałości. Dla kosmetyków, których ta data wynosi więcej niż 30 miesięcy nie ma obowiązku oznakowania. W tym przypadku ma zastosowanie symbol otwartego słoiczka, tzw. znak PAO (period after opening), który przekazuje informację o okresie, w jakim po otwarciu pojemnika, produkt spełnia standardy jakości fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej. Wraz z pierwszym użyciem i w czasie dalszego stosowania produktu warunki przechowywania znacząco się zmieniają. Produkt regularnie narażany jest na kontakt z drobnoustrojami oraz zmieniającymi się warunkami otoczenia, np. wysoką wilgotnością.  Wskazanie okresu, w jakim po otwarciu pojemnika i użyciu produktu, kosmetyk jest bezpieczny i może być stosowany bez szkody dla konsumenta jest obowiązkiem osoby odpowiedzialnej (producenta). Oceny tej dokonuje się na podstawie odpowiednich danych, na przykład wyników badań laboratoryjnych, a także z uwzględnieniem dających się przewidzieć zachowań konsumenta w trakcie normalnego użycia produktu i przechowywania w warunkach domowych. Okres PAO jest wyznaczany z pewnym marginesem zapewniającym bezpieczeństwo, nawet gdy konsument używa produkt znacznie dłużej.

Obecnie nie istnieją ściśle określone metodyki badawcze, które pozwalają na jednoznaczne zaprojektowanie oceny trwałości kosmetyku. Wynika to przede wszystkim z tego, że branżę  kosmetyczną reprezentuje bardzo szeroka gama produktów, o różnej konsystencji różnorodnych formułach. W zależności od typu produktu, jego składu i właściwości fizyko-chemicznych, stosuje się indywidualne podejście. Wpływ na trwałość kosmetyku ma również opakowanie, zwłaszcza jego właściwości barierowe, tzn. skuteczność opakowania w ochronie produktu przed niekorzystnym wpływem tlenu, pary wodnej. Z tego względu bardzo istotne jest podejście analityczne w procesie dobierania parametrów badawczych, indywidualnie dla każdego produktu. W analizie należy uwzględnić funkcję produktu i jego przewidywane użycie, rodzaj opakowania, skład chemiczny oraz jego właściwości. Właściwe zaprojektowanie badanie pozwala na ustalenie odpowiednich warunków kontrolowanych (temperatura, wilgotność), w których będzie można testować kosmetyki.

Należy nadmienić, że są grupy produktów, które nie muszą być oznakowane znakiem PAO. Są to między innymi takie, gdzie nie następuje fizyczne otwarcie produktu (opakowanie aerozolowe, opakowanie airless), produkty jednorazowe (maseczki w saszetkach, próbki handlowe) oraz kosmetyki zaliczane do wyrobów niskiego ryzyka mikrobiologicznego – lakiery do paznokci, sole do kąpieli, perfumy czy mydła toaletowe w kostce. 

Ocena trwałości kosmetyku po otwarciu opakowania jest częścią ogólnego kontekstu bezpieczeństwa produktu. Prawidłowo zaprojektowane badanie i przeprowadzenie stosownych testów może zapewnić określenie okresu trwałości produktu. Pozwala to zagwarantowanie  konsumentowi, że produkt, który używa jest w pełni stabilny i bezpieczny, zwłaszcza pod względem mikrobiologicznym.

 

PO WIĘCEJ INFORMACJI        
+48 24 235 71 81        
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Linkedin/Intertek Poland