Szkolenia mikrobiologiczne

Szkolenie zapewni uczestnikom praktyczną wiedzę w zakresie podstaw mikrobiologii dla sektora przemysłu drobiowego.

Data rozpoczęcia szkolenia 21-06-2022 8:00 am
Data zakończenia szkolenia 21-06-2022 2:00 pm
Ilość miejsc 15
Cena indywidualna 800,00 PLN
800.00 zł 15

Rejestracja na to wydarzenie zakończona

Szkolenie zapewni uczestnikom praktyczną wiedzę w zakresie interpretacji Rozporządzenia Komisji (WE) 2073/2005 oraz późniejszych zmian. Omówione zostaną kryteria higieny procesu oraz bezpieczeństwa żywności dla produktów ujętych w dokumencie.

Data rozpoczęcia szkolenia 05-07-2022 8:00 am
Data zakończenia szkolenia 05-07-2022 2:00 pm
Ilość miejsc 15
Cena indywidualna 800,00 PLN
800.00 zł 15

Rejestracja na to wydarzenie zakończona

Szkolenie zapewni uczestnikom praktyczną wiedzę w zakresie interpretacji Rozporządzenia Komisji (WE) 2073/2005 oraz późniejszych zmian. Omówione zostaną kryteria higieny procesu oraz bezpieczeństwa żywności dla produktów ujętych w dokumencie.

Data rozpoczęcia szkolenia 07-07-2022 9:00 am
Data zakończenia szkolenia 07-07-2022 3:00 pm
Ilość miejsc 15
Cena indywidualna 550,00 PLN
550.00 zł 15

Rejestracja na to wydarzenie zakończona

Szkolenie zapewni uczestnikom praktyczną wiedzę w zakresie podstaw mikrobiologii dla sektora przemysłu wieprzowego i wołowego.

Data rozpoczęcia szkolenia 23-08-2022 8:00 am
Data zakończenia szkolenia 23-08-2022 2:00 pm
Ilość miejsc 15
Cena indywidualna 800,00 PLN
800.00 zł 15

Szkolenie zapewni uczestnikom praktyczną wiedzę w zakresie interpretacji Rozporządzenia Komisji (WE) 2073/2005 oraz późniejszych zmian. Omówione zostaną kryteria higieny procesu oraz bezpieczeństwa żywności dla produktów ujętych w dokumencie.

Data rozpoczęcia szkolenia 06-09-2022 8:00 am
Data zakończenia szkolenia 06-09-2022 2:00 pm
Ilość miejsc 15
Cena indywidualna 800,00 PLN
800.00 zł 15

Szkolenie zapewni uczestnikom praktyczną wiedzę w zakresie podstaw mikrobiologii dla sektora przemysłu drobiowego.

Data rozpoczęcia szkolenia 20-09-2022 8:00 am
Data zakończenia szkolenia 20-09-2022 2:00 pm
Ilość miejsc 15
Cena indywidualna 800,00 PLN
800.00 zł 15

Szkolenie zapewni uczestnikom praktyczną wiedzę w zakresie zagrożeń spotykanych w zakładach przemysłu spożywczego: mięsnego, rybnego, owocowo – warzywnego. Omówione zostaną czynniki powodujące wzrost mikroorganizmów oraz sposoby ich oznaczania. Zaprezentowane zostaną techniki pobierania wymazów. Wyjaśnimy, dlaczego tak ważny jest monitoring środowiskowy.

Data rozpoczęcia szkolenia 22-11-2022 8:00 am
Data zakończenia szkolenia 22-11-2022 2:00 pm
Ilość miejsc 15
Cena indywidualna 800,00 PLN
800.00 zł 15

Szkolenie zapewni uczestnikom praktyczną wiedzę w zakresie zagrożeń spotykanych w zakładach przemysłu spożywczego: mięsnego, rybnego, owocowo – warzywnego. Omówione zostaną czynniki powodujące wzrost mikroorganizmów oraz sposoby ich oznaczania. Zaprezentowane zostaną techniki pobierania wymazów. Wyjaśnimy, dlaczego tak ważny jest monitoring środowiskowy.

Data rozpoczęcia szkolenia 13-12-2022 8:00 am
Data zakończenia szkolenia 13-12-2022 2:00 pm
Ilość miejsc 15
Cena indywidualna 800,00 PLN
800.00 zł 15