PLANOWANE ZMIANY DO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.

PLANOWANE ZMIANY DO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.

W sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

CZEGO BĘDĄ DOTYCZYŁY?

  • wprowadzenia obowiązkowego znakowania wartością odżywczą na froncie opakowań i określenie kryteriów profilowania żywieniowego (także na potrzeby stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych),
  • rozszerzenia listy kategorii żywności objętych obowiązkową deklaracją kraju pochodzenia,
  • wprowadzenia obowiązkowej deklaracji składu i wartości odżywczej dla napojów alkoholowych,
  • opracowania nowych zasady oznaczania daty („należy spożyć do”, „najlepiej spożyć przed”) jako wsparcie walki z marnowaniem żywności.

JAKI MAJĄ CEL?

Między innymi ich celem jest zajęcie się aspektem jak należy prawidłowo interpretować „najlepiej spożyć przed/najlepiej spożyć przed końcem”, „należy spożyć do:”. Co niejednokrotnie wprowadza konsumentów w zakłopotanie a przyczynia się do marnotrawienia żywności.

KIEDY?

Propozycja aktu prawnego zmieniającego Rozporządzenie 1169/2011 ma być przedstawiona już w IV kwartale 2022roku.

Literatura:

1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późniejszymi zmianami).

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie Intertek.pl oraz na profilu Intertek Poland na LinkedIn

 

PO WIĘCEJ INFORMACJI        
+48 22 886 32 80        
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Linkedin/Intertek Poland