Stosowanie Pirytionianu cynku i Lilialu zakazane

Z początkiem listopada Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie 2021/1902 z dnia 29 października 2021 r. Rozporządzenie to, poza pirotionianem cynku i lilialem, wprowadza również zakaz stosowania składników takich jak: Methoxyethyl Acrylate i Sodium Hydroxymethylglycinate.

By zapobiec stosowaniu w produktach kosmetycznych poszczególnych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne czy też działające szkodliwie na rozrodczość,  Rozporządzenie 2021/1902 zmienia również załączniki: II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 Rozporządzenie 2021/1902 (Omnibus IV) wdrożyło postanowienia 15 ATP do rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP).

Rozporządzenie 2021/1902, poprzez zmiany w załączniku II, wprowadza zakaz stosowania w produktach kosmetycznych następujących składników ze względu na ich klasyfikację jako substancje wyżej wymienione:

 Zinc Pyrithione (CAS: 13463-41-7, pirytionian cynku) – Repr. 1B,
 Butylphenyl Methylpropional (CAS: 80-54-6, aldehyd 2-(4-tert-butylobenzylo)propionowy, Lilal) – Repr. 1B,
 Methoxyethyl Acrylate (CAS: 3121-61-7, akrylan 2-metoksyetylu) – Muta. 2; Repr. 1B.

 

Rozporządzenie to wprowadza również zmiany w załączniku II i V dla Sodium Hydroxymethylglycinate (CAS: 70161-44-3, octan sodowy hydroksymetyloaminy, Carc. 1B; Muta. 2). W zał. V poz. 51 dodano zapis: „Nie stosować, jeżeli maksymalne teoretyczne stężenie uwalnianego formaldehydu, niezależnie od źródła, w mieszaninie wprowadzanej do obrotu jest ≥ 0,1 % w/w”. Natomiast w zał. II poz. 1669 wprowadzono zapis „N-(hydroksymetylo)glicynian sodu [formaldehyd uwolniony z N-(hydroksymetylo) glicynianu sodu] jeżeli maksymalne teoretyczne stężenie uwalnianego formaldehydu, niezależnie od źródła, w mieszaninie wprowadzanej do obrotu jest ≥ 0,1 % w/w”.

Zakaz wprowadzania i udostępniania na rynku produktów kosmetycznych niezgodnych z Omnibusem IV zacznie obowiązywać od 1 marca 2022 r.

Należy zwrócić uwagę na to, że zakaz obejmuje udostępnianie produktów na rynku poprzez sprzedaż w łańcuchu dostaw i w sklepach. Wszystkie produkty, które w składzie zawierają Lilial muszą zostać wycofane z półek przed 1 marca 2022 r.

  

PO WIĘCEJ INFORMACJI        
+48 22 886 32 80        
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
www.intertek.pl