Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Zmiany w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów

Nowe rozporządzenie komisji (ue)  nr 2021/590, 2021/601, 2021/621

Przepisy dotyczące zanieczyszczeń i pestycydów dynamicznie się zmieniają, wymuszając na podmiotach branży spożywczej konieczność monitorowania zarówno nowo publikowanych aktów prawnych, jak też śledzenia planowanych zmian.

Zgodność środka spożywczego z prawem żywnościowym należy zawsze oceniać biorąc pod uwagę cały cykl jego życia, tzn. okres dostępności do spożycia przez konsumenta. Zdarza się, że produkt wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami, po jakimś czasie – na skutek zmian legislacyjnych – nie będzie spełniał aktualnych wymogów. Takie sytuacje mają miejsce np. w odniesieniu do legalnych poziomów pestycydów. Jedną z niedawnych zmian prawnych, która miała bezpośredni wpływ na zgodność produktów w zakresie pestycydów było wycofanie chloropiryfosu i chloropiryfosu metylowego ze stosowania w środkach ochrony roślin w UE. Powodem było stwierdzone zagrożenie dla zdrowia konsumentów wynikające z właściwości tych substancji.

Okazuje się jednak, że podjęte przez UE środki mogą nie być wystarczające do zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzi, ponieważ stwierdzono, że chloropiryfos nadal stosowany jest i rozpraszany w środowisku poza obszarem UE. Uznano, że niezbędne są działania na poziomie międzynarodowym.

Rada UE wydała w związku z tym, w dniu 7 kwietnia Decyzję 2021/592 o włączeniu ww. substancji do Załącznika A Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Załącznik A zawiera wykaz substancji chemicznych, które mają zostać wyeliminowane.

Zgodnie z preambułą decyzji ustanawiającej konwencję zapewnia ona „ramy, w oparciu o zasadę ostrożności, likwidacji produkcji, stosowania, przywozu i wywozu pierwszych dwunastu priorytetowych trwałych zanieczyszczeń organicznych, bezpiecznego obchodzenia się z nimi oraz składowania, a także likwidacji lub redukcji uwalniania niektórych przypadkowych trwałych zanieczyszczeń organicznych.”

Kwestia stosowania pestycydów podlega ciągłym zmianom, co przekłada się na modyfikacje w dopuszczalnych poziomach ich pozostałości w żywności.

Oprócz opisanej wyżej decyzji tylko do połowy kwietnia 2021 r. opublikowano trzy inne akty prawne dotyczące pestycydów:

 

  1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/590 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aklonifenu, boskalidu, mleka krowiego, etofenproksu, pirofosforanu żelaza, L-cysteiny, lambda-cyhalotryny, hydrazydu kwasu maleinowego, mefentriflukonazolu, 5-nitrogwajakolanu sodu, o-nitrofenolanu sodu, p-nitrofenolanu sodu i triklopyru w określonych produktach lub na ich powierzchni.

    Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej czyli jest obowiązujące od 03.05.2021r.

  2. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/601 z dnia 13 kwietnia 2021 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2022, 2023 i 2024, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości.

    Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022r.

  3. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/621 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji imidaklopryd w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
  • Imidaklopryd – ryby - nie więcej niż 600 μg/kg

    Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej czyli jest obowiązujące od 07.05.2021r.

 

Zachęcamy do śledzenia zmian na: EUR-LEX Baza aktów prawnych Unii Europejskiej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0590&qid=1620402521464&from=PL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0601&qid=1620402573793&from=PL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0621&qid=1620403189386&from=PL

 

Zapraszamy do kontaktu z naszą obsługą klienta w celu uzyskania promocyjnej oferty!

Telefon: +48 24 235 71 81
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.