Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Szybka metoda oznaczania Salmonella spp. przy użyciu systemu 3M do Detekcji Molekularnej MDS

Rok 2020 zaskoczył nas wszystkich i pokazał, że nigdy nie można być pewnym tego, co wydarzy się jutro, za tydzień, czy za rok. Nasze plany zostały przeorganizowane, wiele z nich zostało przesuniętych w czasie, niektóre nigdy nie zostaną zrealizowane. Dlatego z ogromnym radością chcemy podzielić się z naszymi Klientami naszym sukcesem. Zgodnie z planem udało się wdrożyć w Laboratorium Intertek Poland nową, innowacyjną, a przede wszystkim szybką metodę oznaczania Salmonella spp. w produktach żywnościowych, paszach, próbkach środowiskowych z obszarów produkcji i obrotu żywnością, wymazach podeszwowych oraz kale zwierząt.

 

System 3MTM do Detekcji Molekularnej MDS (Molecular Detection System) to innowacyjna platforma badawcza umożliwiająca detekcję mikroorganizmów patogennych w przemyśle żywnościowym. Rozwiązanie firmy 3M stanowi unikalną i sprawdzoną kombinację technologii, która zapewnia uzyskanie rzetelnych wyników badań w jak najkrótszym czasie. System 3M MDS wykorzystuje metodę amplifikacji LAMP w połączeniu z reakcją bioluminescencji, umożliwiając wykonanie szybkich i pewnych analiz laboratoryjnych.

System 3M do Detekcji Molekularnej MDS jest jedynym komercyjnym przykładem połączenia technologii LAMP i reakcji bioluminescencji w diagnostyce drobnoustrojów chorobotwórczych przenoszonych przez żywność. Wykorzystanie Systemu 3M MDS pozwala na jednoczesną detekcję głównych patogenów pokarmowych, takich jak: Salmonella spp., Listeria spp., Listeria monocytogenes, E. coli O157 (wraz z H7), Campylobacter spp., Cronobacter spp., shigatoksycznych szczepów E. coli (STEC), zarówno w próbkach żywności, pasz, wymazach środowiskowych oraz w obszarach produkcji pierwotnej.   

Ujednolicony protokół badawczy dla wszystkich patogenów oraz zastosowanie najnowszych technologii w Systemie 3M MDS przyczyniły się do znacznego skrócenia czasu do wydania wyników analizy (<24 godz.). Ponadto, dla wybranych próbek spożywczych, np. surowe mięso, drób oraz wołowina, istnieje możliwość uzyskania wyniku badania dla parametrów Salmonella spp. oraz E. coli O157 w czasie krótszym niż 12 godz.

Zastosowana w Systemie 3M MDS metoda LAMP (ang. Loop-Mediated Isothermal Amplification) jest nowatorską techniką biologii molekularnej, która polega na reakcji amplifikacji (powieleniu) wybranych fragmentów DNA patogenów w warunkach izotermicznych. Cechą wyróżniającą metodę LAMP jest jej wysoka czułość, specyficzność i dokładność. W czasie trwania reakcji wykorzystywanych jest od 4 do 6 starterów, zaś do amplifikacji materiału genetycznego dochodzi wyłącznie wówczas, gdy startery rozpoznają od 6 do 8 specyficznych sekwencji DNA badanego patogenu. Ponadto, amplifikacja LAMP przeprowadzana jest przez polimerazę Bst (izolowaną z Bacillus stearothermophilus) o zdolności do przemieszczania (wymiany) nici DNA, oraz aktywności niewrażliwej na znane inhibitory amplifikacji obserwowane często w innych technikach molekularnych (np. PCR).

Amplifikacja LAMP zachodzi w sposób ciągły, w stałej i niezmiennej temperaturze (ok. 60oC), bez konieczności cyklicznego powtarzania etapów grzania i chłodzenia mieszaniny reakcyjnej oraz wielokrotnego przyłączania i odłączania enzymu polimerazy. Do amplifikacji docelowego fragmentu DNA drobnoustroju techniką LAMP dochodzi zatem w sposób bardzo wydajny i mniej podatny na interferencję.  

W celu wykrycia produktów amplifikacji DNA w Systemie 3M MDS wykorzystano reakcję bioluminescencji, w której biorą udział produkty uboczne replikacji DNA patogenu. Detekcja bioluminescencji jest wydajna, niezawodna i umożliwia odczyt wyniku w czasie rzeczywistym, a co najważniejsze, jest niewrażliwa na zakłócenia pochodzące z badanej próbki.   

Wiarygodność Systemu 3M MDS została potwierdzona licznymi walidacjami niezależnych jednostek certyfikujących o zasięgu międzynarodowym, np.: AOAC® International oraz NF Validation (AFNOR Validation – zgodnie z EN ISO 16140-2 w odniesieniu do metod referencyjnych wymienionych w załączniki I Rozporządzenia Komisji WE nr 2073/2005). Efektem szerokiego uznania Systemu 3M MDS jest również oficjalne zatwierdzenie i rekomendowanie tej metody badawczej do rutynowej detekcji i identyfikacji patogenów w przemyśle żywnościowym (np. Salmonella spp., Listeria monocytogens), przez wiele niezależnych jednostek i organów kontrolnych, np. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (ang. USDA - FSIS).  

System 3M do Detekcji Molekularnej został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (PIWet) w kierunku wykrywania pałeczek Salmonella spp. oraz Listeria monocytogenes. Ponadto, metoda 3M MDS w celu wykrywania bakterii z rodzaju Salmonella spp. została zamieszczona w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który jest prowadzony przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Przytoczone cechy oraz ogromny potencjał rozwiązań i nowoczesnych technologii firmy 3M sprawiają, że System do Detekcji Molekularnej MDS znajduje bardzo szerokie zastosowanie w sprawnej, dokładnej i wysoce czułej detekcji drobnoustrojów chorobotwórczych w przemyśle żywnościowym.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt z naszym działem Obsługi Klienta:

Telefon: +48 24 235 71 81
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuł powstał we współpracy z firmą 3M, producentem Systemu MDS.