Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z przystąpieniem do rekrutacji jest Intertek Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa, NIP: 5222778398, REGON: 140158534, KRS: 0000236602 (dalej jako: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele, podstawa i zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Natomiast inne dane dla realizacji ww. celu będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie. Przekazanie Administratorowi dokumentów zawierających takie dane stanowić będzie działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do ich przetwarzania niezbędna będzie wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator nie będzie przetwarzał takich danych bez uprzedniego wyrażenia zgody w tym zakresie.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia tego procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych również dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia przekazania danych Administratorowi.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane lub przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji ww. celów przetwarzania, tj. firmom świadczącym usługi informatyczne, prawne, rekrutacyjne oraz inne, które są niezbędne przy realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem portali internetowych, odbiorcą Państwa danych mogą być administratorzy tych portali (np. Pracuj.pl, eRecruiter, OLX).

Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w którym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;
  • niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W przypadku, gdy sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże przed podjęciem takiego działania, celem wyjaśnienia wątpliwej kwestii dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z Administratorem.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić Administratorowi realizację procesu rekrutacyjnego, zwłaszcza w zakresie kontaktu z Państwem. Brak podania danych, o których mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, skutkować będzie odrzuceniem zgłoszonej aplikacji.

Dodatkowe klauzule do CV

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział również w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora, prosimy o zamieszczenie w CV lub mailu następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intertek Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych wskazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu również przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 6 miesięcy od dnia ich przekazania Administratorowi danych.”

Jeżeli w Państwa CV znajdują się szczególne kategorie danych osobowych (np. dane o stanie zdrowia), prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, jeśli mają znaczenie dla procesu rekrutacyjnego. W przeciwnym razie przekazane dane nie będą przetwarzane, co może skutkować odrzuceniem Państwa kandydatury. Jeśli szczególne kategorie danych nie mają znaczenia dla procesu rekrutacji, prosimy o ich niepodawanie w dokumentach. Zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych mogą Państwo wyrazić poprzez zamieszczenie w CV lub mailu następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intertek Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie szczególnych kategorii danych osobowych w postaci ........................................................................................... ............................................................., wskazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu obecnej / obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie 6 miesięcy od dnia ich przekazania Administratorowi danych*.”

* - niepotrzebne skreślić