Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Intertek świadczy dla rządów usługi kontroli przedwysyłkowej (PSI), które stanowią formę ochrony dochodów pochodzących z importu zarówno dla władz, jak i dla obywateli.

Rządy wdrażają programy PSI, aby zapewnić zgodność importu z własnymi regulacjami. Nieprzestrzeganie tych przepisów może spowodować:

  • utratę cennych wpływów z cła i podatków;
  • utratę rezerw walutowych (w krajach, w których istnieją mechanizmy kontrolne);
  • potencjalny przywóz towarów o niższym standardzie lub towarów zabronionych.

Jak to działa

  • Fizyczna kontrola towarów odbywa się w kraju nadania przed ich wysyłką i polega na określeniu dokładnego charakteru towarów.
  • Następnie analizowane są faktury i inne dokumenty oraz przypisywana jest dokładna wycena i kod taryfy celnej. Są one używane w połączeniu z opublikowanymi stawkami celnymi kraju klienta w celu obliczenia prawidłowego cła i należnych podatków.
  • W dalszej kolejności importerowi jest wydawany Certyfikat Intertek. Jest to wykorzystywane do uzasadnienia płatności pełnego cła, przed rozliczeniem towarów.
  • Rzeczywiste pobrane cła są porównywane z certyfikatami Intertek, a wszelkie braki mogą zostać zbadane i poprawiane.

Korzyści
 
        Kontrole przedwysyłkowe (Pre-Shipment Inspection; PSI) Intertek maksymalizują pobór cła. Przeprowadzając wycenę cła w kraju wywozu, importerzy nie mają możliwości wywarcia nacisku na organy celne w celu przypisania niższych stawek. 


Zgodność z Umową Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organisation; WTO) w sprawie ustalania wartości celnej jest obecnie obowiązkowa dla wszystkich członków. Bez PSI firmy Intertek kraje wprowadzające Umowę niezmiennie doświadczają zmniejszenia przychodów. Intertek zapewnia pełne wdrożenie Umowy zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Handlu (WTO) przy jednoczesnym zachowaniu przychodów z ceł. 


Ułatwienia w handlu: zarówno nieskuteczne administracje celne, jak i niepowodzenie importerów w wypełnieniu procedur przywozowych mogą doprowadzić do opóźnień w handlu. Certyfikat Intertek zapewnia szybką odprawę celną poprzez przeprowadzenie niezbędnych kontroli fizycznych i kontroli dokumentów przed wysłaniem przesyłki. 

Intertek PSI powstrzymuje odpływ kapitału w krajach, w których istnieją mechanizmy kontroli wymiany, zapobiegając celowemu zawyżaniu faktur. Może to doprowadzić do zmniejszenia rezerw walutowych, co z kolei może również zmniejszyć dochód do opodatkowania zadeklarowany przez firmy międzynarodowe.


Intertek PSI znacznie ogranicza występowanie nielegalnego importu, np. odpadów radioaktywnych, poprzez przeprowadzanie kontroli przesyłek w kraju eksportu przed ich wysyłką. 

Wraz z wejściem w życie programu PSI tworzona jest ogromna baza ważnych informacji handlowych, które mogą być dostarczane rządowi klienta w różnych formatach i stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji gospodarczych oraz wzbudzać zaufanie u darczyńców.

 

 

Menu mobilne

  • Kontakt
  • Kariera