Suplementy diety stanowią specjalną grupę środków spożywczych. Produkty te poddane są szczególnej regulacji w zakresie ich oznakowania oraz warunków wprowadzenia na rynek. Zasady wprowadzania po raz pierwszy do obrotu określają przepisy zawarte w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) .Decydując się na wprowadzenie do obrotu nowych produktów, przedsiębiorstwa powinny spełniać pewne warunki normowane w szczegółowych przepisach prawa. Również suplementy podlegają tym regułom. Oprócz tego rejestracja (często zwana notyfikacją) suplementu diety jest koniecznością. W jaki sposób skutecznie przebrnąć przez ten proces?

Intertek Poland jako zaufany partner biznesowy zaprasza do skorzystania z naszej oferty dotyczącej rejestracji suplementów diety. Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową usługę w tym zakresie, która obejmuje następujące zagadnienia:

  • Przegląd dokumentacji produktu (np. wyniki badań, specyfikacja)
  • Przeprowadzenie lub uzupełnienie wymaganych badań laboratoryjnych
  • Weryfikacja etykiety w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem dozwolonych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
  • Przygotowanie niezbędnych dokumentów wymaganych do zgłoszenia produktu do Głównego Inspektora Sanitarnego
  • Rejestracja suplementu diety w Głównym Inspektoracie Sanitarnym poprzez elektroniczny portal

Prawidłowe oznakowanie suplementu diety

W związku z tym, że w przypadku poszczególnych grup produktów dochodziło w przeszłości do nadużyć już na etapie ich nazewnictwa, konieczne było usankcjonowanie tej kwestii od strony prawnej. Na skutek tego produkt określany mianem suplementu diety powinien być właściwie oznakowany.Zgodnie z panującym stanem prawnym na opakowaniu powinno pojawić się określenie „suplement diety”. Ponadto nie może zabraknąć na nim m.in.: informacji o zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia, nazwy kategorii składników, jak również istotnych ostrzeżeń mówiących o tym, by przechowywać suplement w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dodatkowo konieczne jest poinformowanie konsumenta, że suplementy nie mogą stanowić substytutu zróżnicowanej diety. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów oznakowanie, prezentacja oraz reklama środków spożywczych, w tym również suplementów diety, nie może wprowadzać konsumenta w błąd. Wszelkie zamieszczane na etykietach treści powinny być rzetelne. Należy zaznaczyć, że ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na unikanie zapisów, które przypisywałyby suplementom diety właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia oraz odwołujących się do takich cech. Suplementy są również często opatrzone różnymi oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi, które podlegają odrębnym wymaganiom prawnym. Warto zaznaczyć, że w trakcie urzędowej kontroli suplementy oceniane są także pod kątem składu i ilości substancji powodującej efekt odżywczy bądź fizjologiczny (analizie podlegają składniki czynne, np. roślinne, których zawartość bywa kwestią dyskusyjną), dawkowania czy przeznaczenia dla konkretnej grupy konsumentów. Wszystkie opisane działania mają na celu wyeliminować ryzyko wprowadzenia do obrotu niebezpiecznego produktu. Cała procedura rejestracji może więc okazać się w praktyce niezwykle skomplikowana.

Niezbędne badania laboratoryjne

Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani wprowadzeniem na rynek nowych produktów muszą pamiętać, że rejestracja (notyfikacja) suplementu diety w Polsce obliguje ich do spełnienie rozmaitych, ustawowych obowiązków. Jednym z nich jest poddanie wspomnianych środków obowiązkowym badaniom laboratoryjnym. Ma to swoje uzasadnienie nie tylko wtedy, gdy spoglądamy na to od strony konsumenta. W zależności od np. tego, w jakiej postaci mają być wprowadzone na rynek wybrane suplementy, GIS informuje zainteresowanych konieczności przeprowadzenia badań. Zgodność ich wyników z rzeczywistą zawartością może zostać zbadana przez Sanepid. Ten organ nadzorujący może ponadto skontrolować poziom zanieczyszczeń zawartych w suplementach. Badania mają na celu m.in. określenie faktycznej obecności metali ciężkich.

Notyfikacja (Rejestracja) suplementów diety w GIS

Choć zasady związane z rejestracją suplementów diety wydają się być klarowne, na wybranych etapach tego procesu mogą pojawić się pewne wątpliwości. Interpretacja przepisów prawa w tym zakresie może prowadzić do rozbieżnych wniosków. Pomocny może okazać się rejestr tzw. żywności prozdrowotnej, dotyczący również suplementów diety. Jest on prowadzony w postaci elektronicznej przez Główny Inspektorat Sanitarny. Znajdziemy w nim takie informacje, jak m.in.: nazwę i postać produktu, skład jakościowy, kwalifikację (rodzaj środka spożywczego), nazwę producenta oraz kraj pochodzenia, nazwę i adres podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu, wyniki postępowania GIS.

Pomoc w rozwiązaniu wątpliwości po stronie GIS

Gdyby rejestracja suplementu diety każdorazowo przebiegała bez żadnych problemów, zapewne nikt nie byłby skłonny korzystać z fachowej pomocy w tym zakresie. W praktyce jednak wiele podmiotów napotyka się na rozmaite trudności, które przyczyniają się do tego, że sporo przedsiębiorstw szuka wykwalifikowanego wsparcia na etapie poprzedzającym wprowadzenie na rynek suplementów diety. Dziś wyspecjalizowane podmioty są w stanie pomóc w sprawnym przejściu przez kolejne etapy obowiązkowego procesu. Począwszy od przeglądu dokumentacji, poprzez zlecenie uzupełniających badań laboratoryjnych, na docelowej rejestracji kończąc. Ponadto, wsparcie dotyczy kwestii związanych z weryfikacją etykiety produktu i przygotowania ewentualnych dokumentów niezbędnych do przedłożenia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. W działaniach tych może wspomóc nas firma Intertek, globalny lider w kontroli jakości, dzięki której można oczekiwać, że proces notyfikacji przebiegnie pomyślnie.