Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Suplementy diety stanowią specjalną grupę środków spożywczych. Produkty te poddane są szczególnej regulacji w zakresie ich oznakowania oraz warunków wprowadzenia na rynek. Zasady wprowadzania po raz pierwszy do obrotu określają przepisy zawarte w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) .Decydując się na wprowadzenie do obrotu nowych produktów, przedsiębiorstwa powinny spełniać pewne warunki normowane w szczegółowych przepisach prawa. Również suplementy podlegają tym regułom. Oprócz tego rejestracja (często zwana notyfikacją) suplementu diety jest koniecznością. W jaki sposób skutecznie przebrnąć przez ten proces?

Intertek Poland jako zaufany partner biznesowy zaprasza do skorzystania z naszej oferty dotyczącej rejestracji suplementów diety. Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową usługę w tym zakresie, która obejmuje następujące zagadnienia:

  • Przegląd dokumentacji produktu (np. wyniki badań, specyfikacja)
  • Przeprowadzenie lub uzupełnienie wymaganych badań laboratoryjnych
  • Weryfikacja etykiety w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem dozwolonych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
  • Przygotowanie niezbędnych dokumentów wymaganych do zgłoszenia produktu do Głównego Inspektora Sanitarnego
  • Rejestracja suplementu diety w Głównym Inspektoracie Sanitarnym poprzez elektroniczny portal

Prawidłowe oznakowanie suplementu diety

W związku z tym, że w przypadku poszczególnych grup produktów dochodziło w przeszłości do nadużyć już na etapie ich nazewnictwa, konieczne było usankcjonowanie tej kwestii od strony prawnej. Na skutek tego produkt określany mianem suplementu diety powinien być właściwie oznakowany.Zgodnie z panującym stanem prawnym na opakowaniu powinno pojawić się określenie „suplement diety”. Ponadto nie może zabraknąć na nim m.in.: informacji o zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia, nazwy kategorii składników, jak również istotnych ostrzeżeń mówiących o tym, by przechowywać suplement w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dodatkowo konieczne jest poinformowanie konsumenta, że suplementy nie mogą stanowić substytutu zróżnicowanej diety. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów oznakowanie, prezentacja oraz reklama środków spożywczych, w tym również suplementów diety, nie może wprowadzać konsumenta w błąd. Wszelkie zamieszczane na etykietach treści powinny być rzetelne. Należy zaznaczyć, że ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na unikanie zapisów, które przypisywałyby suplementom diety właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia oraz odwołujących się do takich cech. Suplementy są również często opatrzone różnymi oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi, które podlegają odrębnym wymaganiom prawnym. Warto zaznaczyć, że w trakcie urzędowej kontroli suplementy oceniane są także pod kątem składu i ilości substancji powodującej efekt odżywczy bądź fizjologiczny (analizie podlegają składniki czynne, np. roślinne, których zawartość bywa kwestią dyskusyjną), dawkowania czy przeznaczenia dla konkretnej grupy konsumentów. Wszystkie opisane działania mają na celu wyeliminować ryzyko wprowadzenia do obrotu niebezpiecznego produktu. Cała procedura rejestracji może więc okazać się w praktyce niezwykle skomplikowana.

Niezbędne badania laboratoryjne

Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani wprowadzeniem na rynek nowych produktów muszą pamiętać, że rejestracja (notyfikacja) suplementu diety w Polsce obliguje ich do spełnienie rozmaitych, ustawowych obowiązków. Jednym z nich jest poddanie wspomnianych środków obowiązkowym badaniom laboratoryjnym. Ma to swoje uzasadnienie nie tylko wtedy, gdy spoglądamy na to od strony konsumenta. W zależności od np. tego, w jakiej postaci mają być wprowadzone na rynek wybrane suplementy, GIS informuje zainteresowanych konieczności przeprowadzenia badań. Zgodność ich wyników z rzeczywistą zawartością może zostać zbadana przez Sanepid. Ten organ nadzorujący może ponadto skontrolować poziom zanieczyszczeń zawartych w suplementach. Badania mają na celu m.in. określenie faktycznej obecności metali ciężkich.

Notyfikacja (Rejestracja) suplementów diety w GIS

Choć zasady związane z rejestracją suplementów diety wydają się być klarowne, na wybranych etapach tego procesu mogą pojawić się pewne wątpliwości. Interpretacja przepisów prawa w tym zakresie może prowadzić do rozbieżnych wniosków. Pomocny może okazać się rejestr tzw. żywności prozdrowotnej, dotyczący również suplementów diety. Jest on prowadzony w postaci elektronicznej przez Główny Inspektorat Sanitarny. Znajdziemy w nim takie informacje, jak m.in.: nazwę i postać produktu, skład jakościowy, kwalifikację (rodzaj środka spożywczego), nazwę producenta oraz kraj pochodzenia, nazwę i adres podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu, wyniki postępowania GIS.

Pomoc w rozwiązaniu wątpliwości po stronie GIS

Gdyby rejestracja suplementu diety każdorazowo przebiegała bez żadnych problemów, zapewne nikt nie byłby skłonny korzystać z fachowej pomocy w tym zakresie. W praktyce jednak wiele podmiotów napotyka się na rozmaite trudności, które przyczyniają się do tego, że sporo przedsiębiorstw szuka wykwalifikowanego wsparcia na etapie poprzedzającym wprowadzenie na rynek suplementów diety. Dziś wyspecjalizowane podmioty są w stanie pomóc w sprawnym przejściu przez kolejne etapy obowiązkowego procesu. Począwszy od przeglądu dokumentacji, poprzez zlecenie uzupełniających badań laboratoryjnych, na docelowej rejestracji kończąc. Ponadto, wsparcie dotyczy kwestii związanych z weryfikacją etykiety produktu i przygotowania ewentualnych dokumentów niezbędnych do przedłożenia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. W działaniach tych może wspomóc nas firma Intertek, globalny lider w kontroli jakości, dzięki której można oczekiwać, że proces notyfikacji przebiegnie pomyślnie.