Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

Komponenty oleju mineralnego są bezustannie wykrywane w żywności w postaci węglowodorów nasyconych i aromatycznych (MOSH i MOAH).

Co oznacza MOSH i MOAH?

  • MOSH = oleje mineralne będące mieszaniną węglowodorów nasyconych.
  • MOAH = oleje mineralne składające się z mieszaniny wysoce alkilowanych węglowodorów aromatycznych. Nie można wykluczyć potencjalnego działania rakotwórczego frakcji MOAH.

Do zanieczyszczenia może dojść podczas wielu etapów produkcji, przetwarzania, pakowania i przechowywania.

W kilku przypadkach za przyczynę zanieczyszczenia uznano użycie farb drukarskich zawierających olej mineralny. Farby te albo przedostały się do kartonowych pudełek podczas procesu recyklingu, a tym samym do opakowania zewnętrznego, albo użyto ich jako tuszy do bezpośredniego etykietowania żywności. Dalej nastąpiła ich migracja do żywności.

Oprócz migracji z materiałów opakowaniowych rozpoznano również inne rodzaje zanieczyszczeń, np. smarem lub olejem hydraulicznym używanym przy produkcji. Zanieczyszczenia mogą również pochodzić z dalszego otoczenia, na przykład spalin. Przez długi czas w centrum uwagi znajdowały się produkty spożywcze o dużej powierzchni, wysoka zawartość tłuszczu lub wykorzystanie materiału opakowaniowego pochodzącego z recyklingu. Tymczasem badania zostały rozszerzone na inne grupy żywności, a wykrywanie olejów mineralnych będących mieszaniną węglowodorów nie ogranicza się już tylko do wspomnianych produktów.

Coraz większą uwagę mediów przyciągają badania prowadzone w szczególności przez organizacje pozarządowe (NGO), np. czasopisma poświęcone ochronie konsumenta czy testowaniu produktów

 

Dlaczego migracja składników mineralnych do żywności jest uważana za niepożądaną?

Migrację oleju mineralnego do żywności uznaje się za niepożądaną, pomimo braku dostępnej oceny toksykologicznej.

Substancje mogą być wchłaniane przez organizm i osadzane w narządach, co może prowadzić do uszkodzenia wątroby lub gruczołów układu limfatycznego.

Według niemieckiego Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka (BfR) nie można wykluczyć ich potencjalnego działania rakotwórczego, szczególnie w odniesieniu do aromatycznej frakcji węglowodorowej.

 

W jaki sposób oceniać obecność składników oleju mineralnego w żywności?

Ostateczna ocena prawna oparta na krajowym ustawodawstwie niemieckim, a także europejskim, jest w trakcie przygotowań, ale nadal na etapie dyskusji.

Obecny projekt ewentualnego przyszłego ustawodawstwa uwzględnia maksymalne wartości graniczne w materiałach opakowaniowych, a także potencjalne migracje z materiałów opakowaniowych do żywności. Migracja MOAH do żywności nie powinna przekraczać maksymalnego poziomu 0,5 mg/kg.

Choć występowanie migracji olejów mineralnych jest uważane za niepożądane i istotne, brak nadal konkretnych przepisów prawnych. Tymczasem nabywcy i dystrybutorzy, np. sprzedawcy detaliczni, ustanawiają własne, bardziej surowe wymagania dotyczące handlu produktami spożywczymi.

 

Co może zrobić producent, aby uniknąć zanieczyszczenia?

Konieczna jest podstawowa i szczegółowa ocena różnych etapów procesu w celu wyeliminowania dodatkowych źródeł zanieczyszczenia. Należy podjąć dalsze działania w celu zminimalizowania zidentyfikowanych źródeł zanieczyszczenia, np. z materiałów opakowaniowych. Należy zidentyfikować ryzyko i rozważyć możliwości zapobiegania zanieczyszczeniu podczas całego procesu produkcyjnego.

Analiza MOSH i MOAH

Akredytowana analiza oparta na przyszłościowej międzynarodowej metodzie DIN EN, wykorzystującej oprogramowanie online LC-GC-FID (DIN EN 16995), przeprowadzana jest przez Intertek Food Services Laboratories. Metoda ta została pomyślnie przetestowana i wdrożona w odniesieniu do artykułów spożywczych.

Intertek Food Services GmbH

Intertek jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie jakości i bezpieczeństwa dla wielu branż na całym świecie. 

Nasze laboratorium chemiczne zlokalizowane w Linden jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025. Lokalizacja ta oferuje szeroki zakres parametrów analitycznych zapewniających jakość i bezpieczeństwo żywności oraz pasz.