Komponenty oleju mineralnego są bezustannie wykrywane w żywności w postaci węglowodorów nasyconych i aromatycznych (MOSH i MOAH).

Co oznacza MOSH i MOAH?

  • MOSH = oleje mineralne będące mieszaniną węglowodorów nasyconych.
  • MOAH = oleje mineralne składające się z mieszaniny wysoce alkilowanych węglowodorów aromatycznych. Nie można wykluczyć potencjalnego działania rakotwórczego frakcji MOAH.

Do zanieczyszczenia może dojść podczas wielu etapów produkcji, przetwarzania, pakowania i przechowywania.

W kilku przypadkach za przyczynę zanieczyszczenia uznano użycie farb drukarskich zawierających olej mineralny. Farby te albo przedostały się do kartonowych pudełek podczas procesu recyklingu, a tym samym do opakowania zewnętrznego, albo użyto ich jako tuszy do bezpośredniego etykietowania żywności. Dalej nastąpiła ich migracja do żywności.

Oprócz migracji z materiałów opakowaniowych rozpoznano również inne rodzaje zanieczyszczeń, np. smarem lub olejem hydraulicznym używanym przy produkcji. Zanieczyszczenia mogą również pochodzić z dalszego otoczenia, na przykład spalin. Przez długi czas w centrum uwagi znajdowały się produkty spożywcze o dużej powierzchni, wysoka zawartość tłuszczu lub wykorzystanie materiału opakowaniowego pochodzącego z recyklingu. Tymczasem badania zostały rozszerzone na inne grupy żywności, a wykrywanie olejów mineralnych będących mieszaniną węglowodorów nie ogranicza się już tylko do wspomnianych produktów.

Coraz większą uwagę mediów przyciągają badania prowadzone w szczególności przez organizacje pozarządowe (NGO), np. czasopisma poświęcone ochronie konsumenta czy testowaniu produktów

 

Dlaczego migracja składników mineralnych do żywności jest uważana za niepożądaną?

Migrację oleju mineralnego do żywności uznaje się za niepożądaną, pomimo braku dostępnej oceny toksykologicznej.

Substancje mogą być wchłaniane przez organizm i osadzane w narządach, co może prowadzić do uszkodzenia wątroby lub gruczołów układu limfatycznego.

Według niemieckiego Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka (BfR) nie można wykluczyć ich potencjalnego działania rakotwórczego, szczególnie w odniesieniu do aromatycznej frakcji węglowodorowej.

 

W jaki sposób oceniać obecność składników oleju mineralnego w żywności?

Ostateczna ocena prawna oparta na krajowym ustawodawstwie niemieckim, a także europejskim, jest w trakcie przygotowań, ale nadal na etapie dyskusji.

Obecny projekt ewentualnego przyszłego ustawodawstwa uwzględnia maksymalne wartości graniczne w materiałach opakowaniowych, a także potencjalne migracje z materiałów opakowaniowych do żywności. Migracja MOAH do żywności nie powinna przekraczać maksymalnego poziomu 0,5 mg/kg.

Choć występowanie migracji olejów mineralnych jest uważane za niepożądane i istotne, brak nadal konkretnych przepisów prawnych. Tymczasem nabywcy i dystrybutorzy, np. sprzedawcy detaliczni, ustanawiają własne, bardziej surowe wymagania dotyczące handlu produktami spożywczymi.

 

Co może zrobić producent, aby uniknąć zanieczyszczenia?

Konieczna jest podstawowa i szczegółowa ocena różnych etapów procesu w celu wyeliminowania dodatkowych źródeł zanieczyszczenia. Należy podjąć dalsze działania w celu zminimalizowania zidentyfikowanych źródeł zanieczyszczenia, np. z materiałów opakowaniowych. Należy zidentyfikować ryzyko i rozważyć możliwości zapobiegania zanieczyszczeniu podczas całego procesu produkcyjnego.

Analiza MOSH i MOAH

Akredytowana analiza oparta na przyszłościowej międzynarodowej metodzie DIN EN, wykorzystującej oprogramowanie online LC-GC-FID (DIN EN 16995), przeprowadzana jest przez Intertek Food Services Laboratories. Metoda ta została pomyślnie przetestowana i wdrożona w odniesieniu do artykułów spożywczych.

Intertek Food Services GmbH

Intertek jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie jakości i bezpieczeństwa dla wielu branż na całym świecie. 

Nasze laboratorium chemiczne zlokalizowane w Linden jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025. Lokalizacja ta oferuje szeroki zakres parametrów analitycznych zapewniających jakość i bezpieczeństwo żywności oraz pasz.