Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Rozwiązania Intertek dotyczące wpływu towarów konsumpcyjnych na środowisko naturalne


Obecnie konsumenci wymagają, nie tylko, aby towary były produkowany zgodnie z wymogami jakościowymi i bezpieczeństwa, ale aby były one pozyskiwane i wytwarzane przy zastosowaniu metod, które nie wpływają niekorzystnie na środowisko, społeczność, społeczeństwo czy gospodarkę.  Aby zapewnić realizację tego celu, producenci i detaliści muszą określać, mierzyć i wykazywać wpływ prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na środowisko, w tym także wpływ wytwarzanych produktów, opakowań i łańcucha dostaw przy cały cykl życia produktu.
 
Aby pomóc klientom we wdrożeniu kompleksowego podejścia, firma Intertek oferuje szereg rozwiązań dotyczących wpływu na środowisko: produktów, opakowań, łańcucha dostaw.
 
Nasza ogólnoświatowa sieć obejmując ponad 1000 biur i laboratoriów w ponad 100 krajach dysponuje pełnym wyposażeniem i umiejętnościami niezbędnymi do tego, aby pomagać swoich klientom w określaniu, mierzeniu i zmniejszaniu wpływ ich produktów, opakowań i łańcucha dostaw na środowisko. Jesteśmy specjalistą w zakresie dostarczania rozwiązań, które przynoszą natychmiastowe korzyści dla środowiska oraz możliwości obniżenia kosztów i które pomagają naszym klientom poczuć się pewniej na rynku, oferując własne produkty.
 
Rozwiązania dotyczące wpływu na środowisko: Produkty
W gospodarce globalnej, z jaką mamy do czynienia obecnie, konsumenci poszukują produktów i opakowań przyjaznych dla środowiska, wytwarzanych przez firmy, które przestrzegają najlepszych praktyk środowiskowych, które umożliwiają tworzenie wartości dodanej oraz ocenę i zarządzanie emisją dwutlenku węgla i wpływem na środowisko.
 
Bez względu na to, czy koncentrujemy się na emisji gazów cieplarniach, czy na szerszym wpływie Państwa produktów na środowisko (np. „ślad wodny”, zużycie odpadów czy zużycie energii), pomiar i informowanie o wpływie Państwa działalności na środowisko jest niezbędnym elementem procesu tworzenia produktu, opakowania i strategii środowiskowej, aby móc zdobyć przewagę konkurencyjną i sprostać wymaganiom rynku. W wielu krajach funkcjonują lokalne inicjatywy w zakresie emisji dwutlenku węgla, które wymagają umieszczenia informacji środowiskowych na etykietach produktów. W rezultacie, detaliści, producenci i dostawcy muszą poznać rozmaite wymagania obowiązujące w poszczególnych krajach, aby  móc zgromadzić odpowiednie informacje na potrzeby każdego etapu łańcucha dostaw.
 
Ślad węglowy i ocena cyklu życia produktu
Zgodnie z normą ISO 14040/44 dotyczącą oceny cyklu życia produktu lub normą BSI-PAS 2050, Intertek dokonuje pomiaru śladu węglowe lub głównych wpływów na środowisko poszczególnych produktów, materiałów lub sprzętu, opakowań bądź usług, począwszy od surowców aż po finalne użycie produktu.
 
Uproszczona ocena cyklu życia produktu
Uproszczona ocena cyklu życia produktu to usługa, dzięki której nasi klienci otrzymują proste i efektywne kosztowo rozwiązanie polegające na pomiarze wpływu na środowisku na poziomie produktu lub kategorii produktów. Rozwiązanie to umożliwia producentom i detalistom dokonać pomiaru wpływy na środowisku w szerszym zakresie własnej działalności gospodarczej.
 
Certyfikacja, etykieta węglowa, etykieta ekologiczna
Ślad węglowy produktu i redukcja emisji węgla według normy BSI-PAS 2050 Intertek wykonuje analizy śladu węglowego produktu zgodnie z normą BSI-PAS 2050 oraz ułatwia certyfikację zgodności z wymaganiami organizacji Carbon Trust Footprinting Co. Podmioty certyfikowane mogą stosować na swoich produktach etykietę „Carbon Reduction Label”. Intertek pomaga swoim klientom spełniać wymagania obowiązujące w ramach dowolnej inicjatywy dotyczące emisji dwutlenku węgla, towarzysząc klientom na każdym etapie, począwszy od oceny cyklu życia produktu po certyfikację i komunikację w tym zakresie w dowolnym kraju.

Przeglądy eksperckie zgodnie z normą ISO 14040/44
Intertek pomaga swoim klientom zwiększać wiarygodność raportu z oceny cyklu życia produktu poprzez weryfikację wyników badań związanych z tą oceną, przez niezależnych ekspertów.

Etykieta ekologiczna
Intertek pomaga klientom także w zakresie etykiet ekologicznych, począwszy od procedury „samodzielnego zgłoszenia” (etykieta typu II) według normy ISO 14021: 1999, po komunikację wyników oceny cyklu życia produktu w ramach deklaracji środowiskowej. Deklaracje te stanowią profil ekologiczny zgodnie z normą ISO 14025 dotyczącą etykiet środowiskowych oraz deklaracjach środowiskowych typu III. Pomagamy naszym klientom w opracowaniu lub weryfikacji ich deklaracji środowiskowych (ang. EPD).

Narzędzie projektowania ekologicznego
Intertek udostępnia użytkownikom nie będącym ekspertami internetowy interfejs do oceny cyklu życia produktu. Narzędzie to umożliwia opracowanie wzoru ekologicznego własnego produktu oraz obliczenie śladu węglowego danego produktu zgodnie z różnymi w scenariuszami na każdym etapie cyklu życia produktu. Użytkownicy mogą zmieniać parametry i stworzyć wzór ekologiczny produktu lub opakowania.

Symbol Zielonego Liścia
Przyznawany przez Intertek Symbol Zielonego Liścia dla produktów jest dowodem na to, że informacje środowiskowe podane dla danego produktu zostały zweryfikowane w sposób niezależny. Produkty opatrzone Symbolem Zielonego Liścia mają także większe szanse na sukces rynkowy. Aby móc sprostać rosnącym wymaganiom rynku, Intertek poszerzyła zakres programu certyfikacji, tworząc jednolity system oznakowania i informacji dla konsumentów na potrzeby producentów i detalistów oferujących produkty ekologiczne. Nasi klienci mogą, na przykład, umieszczać na swoich produktach informacje o braku zawartości substancji zakazanych lub o ograniczonym stosowaniu, takich jak ftalany, polichlorek winylu, bisfenol A, lub informacje o wpływie produktu na środowisko, takie jak emisji dwutlenku węgla, zużycie energii czy ślad wodny, a także informacje o zawartych w produkcie substancji pochodzących z recyklingu
 
Rozwiązania dotyczące wpływu na środowisko: Opakowania
Stosowanie opakowań ekologicznych – w ramach inicjatyw ekologicznych - jest obecnie warunkiem koniecznym do konkurowania w warunkami gospodarczych, z jakimi mamy do czynienia. Potrzeba poszukiwania alternatywnych rozwiązań służących poprawie zdolności do odzysku opakowań, zmniejszaniu ilości stosowanych materiałów opakowaniowych oraz optymalizacji wyglądu i kształtu opakowań produktów, jest obecnie jednym z priorytetów. Intertek pomaga swoim klientom przechodzić na stosowanie opakowań ekologicznych.

Opakowania ekologiczne
Intertek dostarcza klientom rozwiązania umożliwiające zmniejszanie wpływu stosowanych przez nich opakowań na środowisko, obniżanie ilości stosowanych materiałów opakowaniowych oraz optymalizację wyglądu i kształtu opakowań, przyczyniając się w ten sposób do oszczędności kosztów na każdym etapie łańcucha dostaw,  bez uszczerbku dla ochrony produktu. Dla naszych klientów dokonujemy oceny, analizy i przeprojektowania opakowania, umożliwiając klientom przyjęcie bardziej ekologicznych rozwiązań w zakresie opakowań oraz poznanie długofalowych korzyści wynikających z przyjętych zmian. Opakowanie, które przeszło powyższy proces zostaje opatrzone „Zielonym Symbolem Intertek”, co daje produktowi większą szansę na sukces rynkowy oraz opinię produktu ekologicznego wśród detalistów.

Symbol Zielonego liścia
Przyznawany przez Intertek Symbol Zielonego Liścia dla opakowań jest dowodem na to, że informacje środowiskowe podane dla danego opakowania zostały zweryfikowane w sposób niezależny. Opakowania opatrzone Symbolem Zielonego Liścia zyskują także opinię opakowań ekologicznych wśród detalistów.  Aby móc sprostać rosnącym wymaganiom rynku, Intertek poszerzyła zakres programu certyfikacji, tworząc jednolity system oznakowania i informacji dla konsumentów na potrzeby producentów i detalistów oferujących opakowania ekologiczne. Nasi klienci mogą, na przykład, umieszczać na swoich opakowaniach informacje o zawartości substancji pochodzących z recyklingu, o redukcji zużycia energii i śladu węglowego, mogą także przedstawiać swoje opakowanie jako optymalne w transporcie.

Rozwiązania dotyczące wpływu na środowisko: Łańcuch dostaw
Dla wielu przedsiębiorstw działających na skalę ogólnoświatową, największy wpływ ich działalności wywiera w łańcuchu dostaw, który niekiedy może być zlokalizowany tysiące kilometrów od miejsca prowadzenia działalności. To sprawia, że przedsiębiorstwa te muszą określać, mierzyć, ujawniać i redukować wpływ swojej działalności na środowisko poprzez współpracę ze swoimi dostawcami w zakresie wdrażania praktyk ekologicznych na wszystkich punktach łańcuch dostaw. Intertek dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie wpływu na środowisko łańcuch dostaw, aby w ten umożliwić swoich klientom zarządzanie wpływem na środowisko.

Ocena efektywności środowiskowej
Firma Intertek opracowała program pod nazwą „Think Green Initiative” (dosł. Inicjatywa Myśl Ekologicznie – TGI). Program umożliwia przeprowadzanie ocen efektywności środowiskowej w sposób bardziej wydajny i efektywny kosztowo. Program TGI służy ponadto jako platforma sprzyjająca współpracy poprzez łatwiejszą wymianę informacji środowiskowych pomiędzy centrami zasobów i interesariuszami.

Ewidencja emisji gazów cieplarnianych
Dysponując ogólnoświatową siecią audytorów środowiskowych, firma Intertek jest w stanie ewidencjonować gazy cieplarniane pochodzące z prawie każdego zakładu. Pomagamy naszym klientom dokonywać pomiaru gazów cieplarnianych w ramach łańcuch dostaw, zgodnie z normami międzynarodowymi takimi jak ISO 14064 oraz protokół GHG, w celu ustalenia wartości bazowej dla pomiarów. Dzięki temu dostawcy mogą ujawniać poziomy swoich emisji gazów cieplarnianych na różne sposoby, np. w ramach Projektu Ujawniania Emisji Dwutlenku Węgla (ang. Carbon Disclosure Project) lub w ramach ich własnej sprawozdawczości środowiskowej. Nasz system certyfikacji posiada także akredytację zgodnie z normą ISO 14065 do weryfikacji ewidencji emisji gazów cieplarnianych.

Ewidencja cyklu życia produktu
Firma Intertek prowadzi ewidencję cyklu życia produktu dla firm, które muszą posiadać dokładne informacje z łańcucha dostaw, szczególnie wówczas, gdy informacje takie potrzebne są im do oceny wpływu własnych produktów na środowisko. Ewidencja cyklu życia produktu obejmuje zbiór danych środowiskowych, począwszy od etapu przyjęcia surowców do zakładu produkcyjnego, aż po wysyłkę gotowych wyrobów. Zebrane w ten sposób informacje są następnie wykorzystywane w analizie cyklu życia produktu.

Pobierz ulotki

 

Menu mobilne

  • Kontakt
  • Kariera