Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Intertek Polska Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze posiada wdrożony System Zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W ramach laboratorium funkcjonują dwie pracownie:

 • Pracownia Analiz Mikrobiologicznych
 • Pracownia Analiz Chemicznych 

Potwierdzeniem naszych kwalifikacji i kompetencji jest Certyfikat Akredytacji Nr AB 381 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji. Działalność Laboratorium objętą akredytacją znajdziecie Państwo pod numerem AB 381. Zgodnie z decyzją Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 12.03.2010 i z dnia 20.02.2012 Laboratorium uzyskało uprawnienia do udziału w urzędowej kontroli artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Zostało również zatwierdzone przez Państwową Powiatową Inspekcje Sanitarną w Gostyninie do wykonywania badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - decyzja PPIS. Jesteśmy członkami rzeczywistymi Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. W celu zapewnienia Państwu kompleksowej obsługi oferujemy zakres badań wg „Wykazu metod wykonywanych w Laboratorium Badawczym Intertek Poland Sp. z o.o.” i inne badania realizowane u kompetentnych podwykonawców. 

 
Laboratorium Badawcze proponuje szeroki zakres:
1. Badań mikrobiologicznych obejmujący:

 • wykrywanie drobnoustrojów patogennych w żywności i paszach,
 • badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze,
 • monitoring parametrów higienicznych linii i pomieszczeń produkcyjnych oraz badania próbek potwierdzające kryterium higieny procesu,
 • monitoring higieny uboju
 • kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych
 • badania przechowalnicze produktów spożywczych w celu ustalenia terminu przydatności do spożycia
 • badania kosmetyków i chemii gospodarczej

2. Badań fizykochemicznych obejmujący:

 • analizę jakościową surowców i produktów (np. białko, tłuszcz, węglowodany, woda, sól, skrobia),
 • wyznaczanie wartości odżywczej produktów spożywczych, przygotowywanie etykiet GDA
 • wykrywanie substancji szkodliwych - azotany, azotyny, fosforany oraz pozostałości metali ciężkich w produktach spożywczych, dioksyny, antybiotyki, GMO
 • analizę jakościową artykułów chemii gospodarczej i kosmetyków,
 • oznaczanie parametrów fizykochemicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze
 • szybkie testy analizy produktów żywnościowych i pasz (immunoenzymatyczne testy ELISA, alergenów, mikotoksyn, histaminy)

3. Badań organoleptycznych i sensorycznych produktów spożywczych obejmujący:

 • ocenę sensoryczną metodą opisową i punktową (skala 5 punktowa)
 • ocenę organoleptyczną opisową
 • oceny porównawcze mające na celu porównanie jakości produktów

4. Badań przechowalniczych:
W produktach żywnościowych podczas ich przechowywania zachodzą zmiany, które w znacznym obniżają ich jakość. Zmiany te, mogą dotyczyć nie tylko parametrów fizykochemicznych (jełczenie tłuszczów, zmiany wilgotności), stanu mikrobiologicznego ale najczęściej jakości organoleptycznej. Zmiany mikrobiologiczne mogą się objawiać wzrostem mikroflory saprofitycznej powodującej pogorszenie jej cech smakowych i zapachowych, a ostatecznie całkowite jej zepsucie.
Zgodnie z życzeniem klienta wykonujemy badania przechowalnicze zarówno na próbkach dostarczonych po ich przechowywaniu u producenta, jak i na próbkach dostarczonych bezpośrednio po ich wyprodukowaniu.
Kwalifikacje personelu
Badania przeprowadzane są przez wykwalifikowany i wyspecjalizowany personel z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej gwarantującej najwyższą dokładność i jakość całego procesu badawczego.
Kwalifikacje naszych pracowników podnosimy poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez:

 • Gdańską Fundację Wody
 • CE2 Centrum Edukacji
 • Polskie Centrum Akredytacji
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Silliker Polska Sp. z o.o.
 • Polska Federacja Producentów Żywności
 • Informedia Sp. z o.o.
 • Merck Sp. z o.o.
 • BioMerieux Sp. z o.o.

Zapewnienie jakości wyników badań
W celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości wykonywanych badań oraz uzyskiwanych wyników Pracownie Analityczne regularnie uczestniczą w badaniach biegłości  organizowanych przez instytucje państwowe i międzynarodowe:

 • FAPAS - The Food Analyses Performance Assessment Scheme (Anglia)
 • LGC Standards w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych
 • QM Quality Management w zakresie badań fizykochemicznych
 • PIWet Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
 • Gdańska Fundacji Wody – „QUALICON”
 • Stowarzyszenie RefMat
 • PZH

Sprawozdania z badań/Doradztwo
Naszym klientom w ramach działalności nie objętej akredytacją oferujemy również interpretację wyników badań oraz pomoc merytoryczną dotyczącą badanych produktów przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań prawnych.
Do sprawozdań z badań dołączamy ocenę zgodności uzyskanych wyników z obowiązującym dokumentem odniesienia lub innym wyspecyfikowanym dokumentem przedstawionym przez Klienta, jednocześnie oferujemy wsparcie w ustaleniu przyczyn uzyskania wyników niezgodnych z wymaganiami.Formularze zleceń do pobrania:
Menu mobilne

 • Kontakt
 • Kariera