Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych EN 62115: 2005 + A11: 2012

 
Norma EN 62115:2005 + A11:2012 jest teraz zharmonizowana z dyrektywą bezpieczeństwa zabawek UE 2009/48/WE. Przestrzeganie powyższej normy
zapewnia domniemanie zgodności ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie.


Wyzwanie:

  • Transformatory dla zabawek muszą być zgodne z normą EN 61558-2-7 i EN 61558-2-16 dla typów impulsowych;
  • Nowe testy EMC i testy usterek elementów, aby zapobiec przypadkowemu działaniu zabawek, które mogą mieć ujemny wpływ na bezpieczeństwo;
  • Nowy wymóg dla ochronnego układu elektronicznego według EN 61000-4;
  • Nowe wymagania dla zabawek komputerowych;
  • Limity wzrostu temperatury w oparciu o różne grupy wiekowe (patrz: tabela poniżej)

 

Zabawki przeznaczone dla

Metal (powierzchnie niepowlekane)

Metalowe powierzchnie powlekane

>50 µm

Metalowe powierzchnie powlekane

>100 µm

Metalowe powierzchnie powlekane

> 150 µm

Ceramika, szkło & powierzchnie kamienne

Plastik, drewno & inne powierzchnie

Dzieci poniżej 3-go roku życia

29 K

29 K

29 K

30 K

39 K

44 K

Dzieci pomiędzy 3 a 8 rokiem życia

33 K

36 K

39 K

41 K

46 K

50 K

Dzieci w wieku 8 lat i więcej

36 K

43 K

48 K

53 K

50 K

55 K

 


Rozwiązanie:

Intertek, wiodący, niezależny dostawca rozwiązań jakości i bezpieczeństwa, oferuje kompleksowe usługi w zgodności z nową normą EN 62115. Oferujemy także programy i usługi, które opierają się na naszej specjalistycznej wiedzy w zakresie produkcji i wiedzy technicznej.