Intertek oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie oceny bezpieczeństwa zabawek, sprawdzające ewidencję, zgodność i odpowiednie szkolenia, aby zapewnić swoim produktom spełnienie obowiązków i wymogów nowej dyrektywy UE w sprawie bezpieczeństwa zabawek 2009/48/WE.

 

Ogólne przepisy dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek

UE określają, co stanowi zabawkę, zarys wymagań dokumentacji technicznej oraz ustanawiają kontrolę produkcji. Wymagania chemiczne dyrektywy UE dotyczące bezpieczeństwa zabawek, zawierają ograniczenia dotyczące pierwiastków toksycznych, niektóre zapachy i stosowanie chemikaliów CMR. Intertek opracował rozwiązania dla testów chemicznych EN 71-3, aby sprostać nowym wymaganiom chemicznym.

 

 

 

W dyrektywie dotyczącej bezpieczeństwa zabawek są również przedstawione wymagania dla producentów, importerów oraz dystrybutorów zabawek, jak poniżej:

 

Cel/Zadanie

Producent

Przedstawiciel

Importer

Dystrybutor

Dokumentacja techniczna I potwierdzenie zgodności oraz ocena bezpieczeństwa

Wymagane

Wymagane

Upewnić się, że jest

Wymagane

Badanie próbek zabawek na rynku

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Nie wymagane

Zapewnienie zgodności produkcji seryjnej

Wymagane

Nie wymagane

Nie wymagane

Nie wymagane

Umieszczenie oznakowania zgodności (CE) oraz znaków identyfikacyjnych produktu

Wymagane

Wymagane

Upewnić się, że jest

Sprawdzić czy jest

Przechowywanie dokumentacji technicznej

Wymagane

Wymagane

Nie wymagane

Nie wymagane

Udostępnianie dokumentacji technicznej na żądanie

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Sporządzenie dokumentacji wewnętrznej

Wymagane

Wymagane

Nie wymagane

Nie wymagane

Dodanie nazwy i adresu

Wymagane

Wymagane dla producentów spoza UE

Wymagane

Sprawdzić czy jest

Przechowywanie dokumentów i udostępnianie ich

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane


Prowadzenie ewidencji skarg i niezgodności zabawek

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Nie wymagane


Unikanie narażania zgodności podczas przechowywania lub transportu

Nie wymagane

Nie wymagane

Wymagane

Wymagane

Dokumenty w odpowiednim języku

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

 

Intertek oferuje szereg rozwiązań dla zabawek w powiązaniu z dyrektywą UE, które pomogą spełnić te wymogi. Globalna sieć laboratoriów Intertek i biur w 110 krajach, posiada trzy laboratoria w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, które zostały zatwierdzone jako jednostki notyfikowane przez Komisję Europejską, w zakresie wykonywania badań WE, a także laboratoria w Wielkiej Brytanii, Francji i Hong Kongu otrzymały akredytację do wykonywania badań chemicznych EN 71-3.