Bezpieczeństwo dzieci stanowi priorytet i najwyższą wartość w procesie projektowania i produkcji zabawek oraz innych artykułów dla dzieci. Dotyczy to wszystkich kategorii produktów mających wartość zabawowo-edukacyjną, poczynając od maskotek dla najmłodszych a kończąc na placach zabaw. Zabawka musi być przede wszystkim bezpieczna pod względem fizyko-mechanicznym i chemicznym oraz dostosowana do wieku dziecka i jego możliwości psychomotorycznych. Nie może być wykonana z materiałów, które mogą być toksyczne i w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu lub nawet życiu dziecka. Co roku odpowiednie urzędy kontrolujące alarmują o nieszczęśliwych wypadkach podczas zabawy oraz podają do wiadomości jak wiele z zabawek obecnych na rynku nie spełnia podstawowych wymagań bezpieczeństwa. Statystyki są przerażające i skłaniają producentów do zastanowienia czy w odpowiedni sposób kontrolują oni jakość swoich produktów.

Troska o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci doprowadziła do stworzenia dla rynku Europejskiego DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Postanowienia Dyrektywy mówią jasno, że:

 • Najważniejsza w procesie projektowania i produkcji zabawek jest prawidłowo wykonana ocena ryzyka,
 • Importer jest stroną odpowiedzialną za zweryfikowanie i dopilnowanie czy producent wprowadził odpowiedni system utrzymania i kontroli jakości oraz, że cała produkcja jest zgodna z wymaganiami prawnymi,
 • Dyrektywa stanowi podstawę dla odpowiednich organów kontrolujących do nakładania kar na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty niezgodne z wymaganiami prawnymi.

Eksperci Intertek sprawdzają konstrukcje, bezpieczeństwo i jakość zabawek oraz innych produktów dla dzieci za pomocą innowacyjnych badań, audytów i inspekcji. W Intertek, staramy się ułatwić tworzenie możliwie najbezpieczniejszego środowiska dla dzieci poprzez wzmocnienie konstrukcji, bezpieczeństwa i jakości zabawek oraz produktów dla dzieci, poprzez:

 • Badania chemiczne
 • Ocenę konstrukcji
 • Testy wytrzymałości i wydajności
 • Badanie palności
 • Badania mechaniczne i fizyczne
 • Testy bezpieczeństwa

Badania i certyfikacja zabawek

Każda zabawka lub inny przedmiot przeznaczony dla dzieci i mający wartość zabawowo-edukacyjną, zanim trafi do sprzedaży wymaga przeprowadzenia oceny ryzyka oraz badań laboratoryjnych potwierdzających zgodność wyrobu z wymaganiami prawnymi, a tym samym jego bezpieczeństwo. Pewne typy wyrobów wymagają jedynie badań laboratoryjnych, inne natomiast muszą podlegać certyfikacji (EC Type examination) przez Jednostkę Notyfikowaną na terenie Unii Europejskiej. Proces certyfikacji obejmuje między innymi:

 • weryfikację czy w produkcji zabawki nie zostały wykorzystane materiały toksyczne i niebezpieczne,
 • sprawdzenie właściwości fizyko-mechanicznych (elastyczność, trwałość, odporność na wysokie i niskie temperatury, palność, ostre krawędzie, małe elementy)
 • weryfikacja dostosowania zabawki do wieku dziecka, jego możliwości psychomotorycznych,
 • weryfikacja jakości wykonania zabawki,
 • ocena ryzyka produktu.

Badanie laboratoryjne jest przeprowadzane przez laboratorium akredytowane, w odpowiednich warunkach laboratoryjnych przez profesjonalny personel, który w sposób rzetelny sprawdza bezpieczeństwo fizyko-mechaniczne, chemiczne oraz inne ważne aspekty związane z bezpieczeństwem użytkowania. Każdy etap badania jest odpowiednio dokumentowany i raportowany. 
Badania wykonywane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Zabawkowej 2009/48/WE, przy zastosowaniu odpowiednich norm i metod badawczych, między innymi:

 • EN 71 część 1, 2, 3 i pozostałe
 • Regulacji REACH
 • Dyrektywy RoHS, EMC, LVD,
 • Norm EN 55014, EN 50088, EN 62115,
 • I innych mających zastosowanie.

Ocena wpływu zabawki na rozwój dziecka

Ocena wpływu zabawki na rozwój dziecka stanowi istotny element etapu projektowania wyrobu. Każda zabawka powinna być zaprojektowana i wyprodukowana tak, aby rozwijać umiejętności psychomotoryczne dziecka, jego rozwój fizyczny i intelektualny. Zabawka odpowiednio dopasowana do wieku dziecka wspiera odpowiednio jego rozwój i pomaga w zdobywaniu wiedzy o otaczającym je środowisku. Zabawki powinny jednocześnie bawić i uczyć, pokazując dziecku najważniejsze i pozytywne zachowania w życiu społecznym. Ocena wpływu zabawek na rozwój dziecka odbywa się pod okiem psychologów dziecięcych, pedagogów, neurologów i fizjoterapeutów. Globalne akredytacje Intertek w zakresie badań zabawek i produktów dla dzieci obejmują:

Zakres ten obejmuje również szereg przepisów stanowych włączając:

 • California’s Prop 65,
 • Washington State’s Children’s Safe Products Act
 • Maine’s Safer Chemicals in Children’s Products Act.

Nasi eksperci również aktywnie uczestniczą w szerokim zakresie komitetów doradczych i rad rozwijających standardy dla produktów dla dzieci, w tym:

 • American National Standards Institute (ANSI)
 • Comité Européen de Normalisation (CEN)
 • American Society of Testing and Materials (ASTM)
 • Juvenile Product Manufacturers Association (JPMA)