Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Bezpieczeństwo dzieci stanowi priorytet i najwyższą wartość w procesie projektowania i produkcji zabawek oraz innych artykułów dla dzieci. Dotyczy to wszystkich kategorii produktów mających wartość zabawowo-edukacyjną, poczynając od maskotek dla najmłodszych a kończąc na placach zabaw. Zabawka musi być przede wszystkim bezpieczna pod względem fizyko-mechanicznym i chemicznym oraz dostosowana do wieku dziecka i jego możliwości psychomotorycznych. Nie może być wykonana z materiałów, które mogą być toksyczne i w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu lub nawet życiu dziecka. Co roku odpowiednie urzędy kontrolujące alarmują o nieszczęśliwych wypadkach podczas zabawy oraz podają do wiadomości jak wiele z zabawek obecnych na rynku nie spełnia podstawowych wymagań bezpieczeństwa. Statystyki są przerażające i skłaniają producentów do zastanowienia czy w odpowiedni sposób kontrolują oni jakość swoich produktów.

Troska o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci doprowadziła do stworzenia dla rynku Europejskiego DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Postanowienia Dyrektywy mówią jasno, że:

 • Najważniejsza w procesie projektowania i produkcji zabawek jest prawidłowo wykonana ocena ryzyka,
 • Importer jest stroną odpowiedzialną za zweryfikowanie i dopilnowanie czy producent wprowadził odpowiedni system utrzymania i kontroli jakości oraz, że cała produkcja jest zgodna z wymaganiami prawnymi,
 • Dyrektywa stanowi podstawę dla odpowiednich organów kontrolujących do nakładania kar na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty niezgodne z wymaganiami prawnymi.

Eksperci Intertek sprawdzają konstrukcje, bezpieczeństwo i jakość zabawek oraz innych produktów dla dzieci za pomocą innowacyjnych badań, audytów i inspekcji. W Intertek, staramy się ułatwić tworzenie możliwie najbezpieczniejszego środowiska dla dzieci poprzez wzmocnienie konstrukcji, bezpieczeństwa i jakości zabawek oraz produktów dla dzieci, poprzez:

 • Badania chemiczne
 • Ocenę konstrukcji
 • Testy wytrzymałości i wydajności
 • Badanie palności
 • Badania mechaniczne i fizyczne
 • Testy bezpieczeństwa

Badania i certyfikacja zabawek

Każda zabawka lub inny przedmiot przeznaczony dla dzieci i mający wartość zabawowo-edukacyjną, zanim trafi do sprzedaży wymaga przeprowadzenia oceny ryzyka oraz badań laboratoryjnych potwierdzających zgodność wyrobu z wymaganiami prawnymi, a tym samym jego bezpieczeństwo. Pewne typy wyrobów wymagają jedynie badań laboratoryjnych, inne natomiast muszą podlegać certyfikacji (EC Type examination) przez Jednostkę Notyfikowaną na terenie Unii Europejskiej. Proces certyfikacji obejmuje między innymi:

 • weryfikację czy w produkcji zabawki nie zostały wykorzystane materiały toksyczne i niebezpieczne,
 • sprawdzenie właściwości fizyko-mechanicznych (elastyczność, trwałość, odporność na wysokie i niskie temperatury, palność, ostre krawędzie, małe elementy)
 • weryfikacja dostosowania zabawki do wieku dziecka, jego możliwości psychomotorycznych,
 • weryfikacja jakości wykonania zabawki,
 • ocena ryzyka produktu.

Badanie laboratoryjne jest przeprowadzane przez laboratorium akredytowane, w odpowiednich warunkach laboratoryjnych przez profesjonalny personel, który w sposób rzetelny sprawdza bezpieczeństwo fizyko-mechaniczne, chemiczne oraz inne ważne aspekty związane z bezpieczeństwem użytkowania. Każdy etap badania jest odpowiednio dokumentowany i raportowany. 
Badania wykonywane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Zabawkowej 2009/48/WE, przy zastosowaniu odpowiednich norm i metod badawczych, między innymi:

 • EN 71 część 1, 2, 3 i pozostałe
 • Regulacji REACH
 • Dyrektywy RoHS, EMC, LVD,
 • Norm EN 55014, EN 50088, EN 62115,
 • I innych mających zastosowanie.

Ocena wpływu zabawki na rozwój dziecka

Ocena wpływu zabawki na rozwój dziecka stanowi istotny element etapu projektowania wyrobu. Każda zabawka powinna być zaprojektowana i wyprodukowana tak, aby rozwijać umiejętności psychomotoryczne dziecka, jego rozwój fizyczny i intelektualny. Zabawka odpowiednio dopasowana do wieku dziecka wspiera odpowiednio jego rozwój i pomaga w zdobywaniu wiedzy o otaczającym je środowisku. Zabawki powinny jednocześnie bawić i uczyć, pokazując dziecku najważniejsze i pozytywne zachowania w życiu społecznym. Ocena wpływu zabawek na rozwój dziecka odbywa się pod okiem psychologów dziecięcych, pedagogów, neurologów i fizjoterapeutów. Globalne akredytacje Intertek w zakresie badań zabawek i produktów dla dzieci obejmują:

Zakres ten obejmuje również szereg przepisów stanowych włączając:

 • California’s Prop 65,
 • Washington State’s Children’s Safe Products Act
 • Maine’s Safer Chemicals in Children’s Products Act.

Nasi eksperci również aktywnie uczestniczą w szerokim zakresie komitetów doradczych i rad rozwijających standardy dla produktów dla dzieci, w tym:

 • American National Standards Institute (ANSI)
 • Comité Européen de Normalisation (CEN)
 • American Society of Testing and Materials (ASTM)
 • Juvenile Product Manufacturers Association (JPMA)