Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Współczesny rynek przepełniony jest różnego typu dobrami. Firmy wypuszczające do obrodu produkty oraz wyroby muszą dbać o ich najwyższą jakość, co ma przełożenie na budowanie marki przedsiębiorstwa oraz jego zyski. Obecna sytuacja zobowiązuje producentów do przestrzegania regionalnych oraz międzynarodowych regulacji oraz standardów. Nieuzyskanie wymaganych certyfikatów może wiązać się z wycofaniem dóbr z obrotu oraz negatywnie wpływać na ocenę firmy. Certyfikacja produktów i wyrobów jest zatem bardzo ważnym etapem. Zaświadczenie o spełnianiu przez produkowane dobra wszystkich kryteriów bezpieczeństwa i jakości (według przepisów międzynarodowych) wpływa na wzmocnienie pozycji firmy na rynku oraz budowanie zaufania klienta.

Firma Intertek posiada sieć ponad 1000 wyspecjalizowanych laboratoriów oraz biur atestujących produkty i wyroby. Korzystając z usług Intertek klient uzyskuje kompleksową pomoc w wypełnianiu wszelkich wymagań jakościowych oraz przepisów bezpieczeństwa zgodnych z aktualnym stanem prawnym. Intertek specjalizuje się głównie w certyfikacji takich produktów, jak: - tekstylia, - obuwie i wyroby skórzane, - zabawki, gry i artykuły promocyjne, - opakowania (food contact), - artykuły biurowe, sportowe i gospodarstwa domowego.

Rozwiązania oferowane przez Intertek pomagają minimalizować koszty wewnętrzne, wykonać oceny potencjalnych ryzyk oraz usprawniać wszystkie etapy procesów produkcyjnych zwiększając wydajność produkcji oraz tworząc doskonałą przestrzeń pod prężny rozwój biznesu klienta.

Intertek dzięki sieci ponad 1000 laboratoriów i biur pomaga swoim klientom spełnić wymagania jakościowe i bezpieczeństwa dla następujących produktów:

Intertek pomaga swoim klientom wzmocnić zaufanie konsumenta poprzez zaświadczenie, że produkt spełnia surowe kryteria bezpieczeństwa i jakości na całym świecie. Pomagamy również obniżyć wewnętrzne koszty, ocenić potencjalne ryzyko, poprawić procesy produkcyjne i wydajność, tak aby Twój biznes rozwijał się na rynku pełnym wyzwań.

Certyfikacja wyrobów

Wykonanie certyfikacji wyrobów zapewnia konsumentów oferty klienta o pełnym bezpieczeństwie dóbr. Certyfikaty poświadczają również, że dany wyrób spełnia wszelkie standardy jakościowe. Profesjonalna certyfikacja wyrobów wykonywana przez specjalistów Intertek to odpowiedź na wymagania każdego producenta. Ocena zgodna jest z aktualnymi legislacjami regionalnymi oraz międzynarodowymi. Najwyższa jakość usług oraz profesjonalizm kadry Intertek czynią z firmy doskonałego partnera w biznesie. Badanie i certyfikacja wyrobów prowadzone według restrykcyjnych procedur przez najlepszych specjalistów z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu niesie cały szereg korzyści. Wyroby poddawane są dokładnej analizie, na którą składa się identyfikacja i eliminacja zagrożeń, dzięki czemu atestowany wyrób jest w pełni bezpieczny spełniając wszystkie wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa. Uzyskując certyfikaty dla swoich wyrobów, oferta klienta zwiększa konkurencyjność na rynku, również poprzez zwiększenia zasięgu na rynkach zbytu (rynki, gdzie akceptowane są wyłącznie atestowane wyroby), oraz budzi zaufanie klientów. Wyroby uzyskujące atest posiadają szczegółowe określenia żywotności (wykonanie badań zmęczeniowych), producent natomiast zyskuje ograniczone ryzyko odpowiedzialności, co potwierdza dokumentacja badań bezpieczeństwa.

Certyfikacja produktów

Uzyskanie dokumentacji zaświadczającej zgodność produktów z obowiązującymi przepisami lokalnymi i międzynarodowymi to element konieczny przy wprowadzaniu dóbr do obrotu na rynek.  Przestrzeganie norm, praw i dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów to warunek funkcjonowania pośród konkurencji. Usługi firmy Intertek pozwalają na pełne zapewnienie zgodności produkowanych dóbr z obowiązującymi legislacjami. Badania produktów, ich kontrola, weryfikacja oraz certyfikacja to specjalność firmy Intertek. Podobnie jak przy certyfikacji wyrobów, wykonując certyfikację produktów przez fachowców z firmy Intertek przedsiębiorstwo zyskuje pakiet gwarancji i zapewnień pomagających w budowaniu silnej pozycji na rynku oraz uzyskiwaniu zaufania klientów. Certyfikaty produktów Intertek spełniają wszelkie międzynarodowe normy, dzięki czemu produkt może być wypuszczony do obrotu na każdym rynku.

Badania wytrzymałościowe

O jakości produktów i wyrobów świadczą także badania wytrzymałościowe. Tego typu testy wyznaczają parametry wytrzymałościowe dóbr. Wykonanie badań wytrzymałościowych to ważny element w certyfikacji produktów i wyrobów świadczących o ich wartości. Badania wykonane być powinny w specjalistycznych laboratoriach przez profesjonalnych techników. Firma Intertek przeprowadza fachowe badania wytrzymałościowe w procesach certyfikowania wyrobów i produktów.

Certyfikacja CE

Bardzo ważnym certyfikatem koniecznym do wprowadzenia towaru na rynek europejski jest oznakowanie CE. Certyfikacja CE jest symbolem deklaracji producenta (ewentualnie uprawnionego przedstawiciela) na temat jakości towaru. Produkty posiadające certyfikat CE uzyskują poświadczenie, że dany wyrób jest w pełni zgodny z wszelkimi wymaganiami, które zawarto w dyrektywach, przepisach prawnych oraz wymogach dotyczących danego produktu. Intertek umożliwia sprawne uzyskanie oznakowania CE.

Zakładowa kontrola produkcji

Na jakość wyrobów i produktów wpływa cały proces produkcji. Usprawnienie wszystkich etapów produkcyjnych wspomagane jest dzięki prowadzeniu takich działań jak zakładowa kontrola produkcji (Factory Production Control - FPC). Procesy te polegają na stałej wewnętrznej weryfikacji wszystkich działań będących elementami procesów produkcji. Kontrola ta prowadzona jest przez samego producenta. Ważnym jej elementem jest systematyczna dokumentacja, tworzenie i zapisywanie zasad prostępowania oraz koniecznych procedur działania. Tworzenie systemu dokumentacyjnego powinno odbywać się zgodnie ze standardami jakości, a ich zapisy powinny być jasne w interpretacji. Przepisy powstające dzięki prowadzonej zakładowej kontroli produkcji mają być pomocą w wytwarzaniu towarów najwyższej jakości oraz w osiąganiu pełnej efektywności procesów kontrolnych. ZKP określają zasady prawne, a jej prowadzenie wpływa pozytywnie na wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

Audit fabryki

Procesy produkcyjne mogą być usprawnione poprzez audit fabryki. Dzięki procedurom auditowym wykonana zostaje kontrola procesu produkcji oraz efektywności obowiązujących standardów i norm. Audit umożliwia obiektywną ocenę funkcjonowania fabryki, która pozwoli na wprowadzenie usprawnień w jej funkcjonowaniu. Przeprowadzenie auditu pozwala także na weryfikację czy produkowane dobra spełniają wymagania obowiązujących norm i specyfikacji. Procedury auditowe weryfikują zaplecze techniczne, procesy produkcji, systemy zarządzania jakością oraz inne elementy. Ogląd obywa się na postawie obowiązujących norm oraz raportów. Ważnym elementem auditu są rozmowy z pracownikami. Efektem procesów kontrolnych jest lista niezgodności poddawana dyskusji w poszukiwaniu poprawy obowiązującego stanu.

Rezultatem przeprowadzenia auditu fabryki jest certyfikacja systemów zarządzania produkcją. Audit wspiera poprawę samych procesów oraz w efekcie produkowanych towrów. Firma Intertek prowadzi profesjonalne audity fabryk umożliwiając skuteczne usprawnienie procesów oraz rozwój firmy.

Kompleksowe usług Intertek w zakresie certyfikacji wyrobów i produktów obejmują takie usługi jak:

 • ocena produktów i wyrobów,
 • analiza specyfikacji technicznej produktów i wyrobów,
 • badania próbki wzorcowej,
 • badania wytrzymałościowe,
 • ocena opakowań, 
 • ocena oznaczeń,
 • ocena etykiet,
 • inspekcje przedwysyłkowe,
 • analiza ryzyk,
 • certyfikacja systemów zarządzania,
 • specjalistyczne szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowniczej,
 • audit fabryk.

 Intertek to doskonały partner w biznesie i gwarancja najwyższej jakości świadczonych usług. 

Zapraszamy do kontaktu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

tel.: 22 886 32 80 w. 107

Menu mobilne

 • Kontakt
 • Kariera