Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Audit techniczny jest narzędziem umożliwiającym ocenę procesów produkcyjnych i wydajności zakładu oraz istotnym elementem procesu wyboru i zarządzania dostawcami w łańcuchu dostaw. Regularne audity dostawców pomagają określić i zapobiegać ryzyku, jakie może pojawić się w łańcuchu dostaw i ostatecznie zapobiegają wytworzeniu produktu końcowego złej jakości.

Jaki jest zakres auditu technicznego?

Podczas auditu technicznego wykwalifikowany auditor sprawdza przebieg procesów produkcyjnych i wydajności zakładu. Szczegółowy zakres auditu omawiany jest podczas spotkania otwierającego. Istotnym elementem procedury auditowej jest lista kontrolna, która zwiera wszystkie wymagania stawiane dostawcy przez klienta. Do podstawowych punktów auditu technicznego możemy zaliczyć wizytę w zakładzie produkcyjnym oraz przegląd dokumentacji.

Zwiedzanie zakładu produkcyjnego obejmuje przejście wzdłuż procesów powstawania wyrobu od przyjęcia, kontroli i składowania surowców, poprzez procesy produkcji z miejscami kontroli do magazynu wyrobów gotowych oraz kontroli produktów finalnych. Ważnym elementem oceny są prowadzone na terenie zakładu badania produktu oraz wszelka niezbędna i stosowana dokumentacja produktu.

Kolejnym etapem jest omawianie zagadnień związanych z systemem zarządzania czyli:

  • Zarządzania Jakością (system, dokumentacja, zasoby ludzkie, postępowanie z niezgodnościami),
  • Opracowanie produktu (proces opracowania, kryteria opracowania, opracowanie procesu produkcji – wyposażenie),
  • Planowanie zakupów (dobór dostawców, specyfikacje surowców, planowanie zgodnie z zamówieniami klientów),
  • Surowce i komponenty (rozładunek, kontrola dostaw, postępowanie z niezgodnościami, identyfikacja, składowanie),
  • Produkcja (ogólny wygląd budynku i pomieszczeń, GMP, uruchamianie produkcji, kontrola jakości produkcji, postępowanie z wyrobem niezgodnym, identyfikowalność, utrzymanie maszyn).

Na podstawie zgromadzonych danych przeprowadzana jest analiza, na podstawie której określa się, czy zakład jest w stanie wytwarzać produkty o określonym poziomie jakości.  Wyniki auditu powinny być przekazane dostawcy, wyjaśnione oraz skomentowane w odpowiedni sposób podczas spotkania zamykającego audit.

Korzyści z auditu

Audit techniczny to niezwykle efektywne narzędzie kontroli, które umożliwia obiektywną ocenę  i kategoryzację dostawców. Audit przeprowadzany jest przez specjalistów, którzy konsekwentnie i na najwyższym poziomie realizują swoje zadania. Kontrola skutecznie weryfikuje procesy oraz produkty zachodzące w danym przedsiębiorstwie, dodatkowo określa stopień bezpieczeństwa  i podwyższa jego standardy przy jednoczesnym wdrożeniu skutecznych procedur.

Audit techniczny pozwala na wprowadzenie metod doskonalenia systemów również poprzez zwiększenie świadomości kadry. Jest to doskonałe rozwiązanie weryfikujące oraz usprawniające działanie organizacji.

Doświadczeni auditorzy Intertek zweryfikują Państwa działalność biznesową na zgodność z regulacjami międzynarodowymi i/lub lokalnymi, zapewnią że produkty, procesy i systemy odpowiadają przyjętym standardom jakości, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nasza sieć ponad 1000 auditorów w ponad 110 krajach jest doświadczona i kwalifikowana w prawie każdej gałęzi przemysłu. Rozwijamy innowacyjne, szyte na miarę rozwiązania programów auditowych niezaleznie od tego gdzie prowadzona jest działalność. Dzięki naszej międzynarodowej sieci auditorów, korzystając z usług Intertek nasi klienci oszczędzają czas i pieniądze.
 
Przeprowadzamy następujące audity drugiej strony:
- Audity HACCP/GMP – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli/Dobra Praktyka Produkcyjna
- Audity Dostawców (czytaj więcej)
- Audity CSR – Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (czytaj więcej)
 
Przeprowadzamy następujące audity trzeciej strony- certyfikacje (czytaj więcej):
- IFS (czytaj więcej)
- BRC (czytaj więcej)
- ISO wszystkie z rodziny (czytaj więcej)

Menu mobilne

  • Kontakt
  • Kariera