Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Obszerna baza narzędzi programowych do zarządzania integralnością środków trwałych Intertek jest wykorzystywana do różnych zastosowań i w różnych sektorach przemysłu.

Właściciele i operatorzy złożonych urządzeń i obiektów potrzebują narzędzi do zarządzania cyklem użytkowania tych środków trwałych. Niektóre z wielu korzyści wynikających z innowacyjnych i techniczne zaawansowanych rozwiązań firmy Intertek obejmują niezawodność i bezpieczeństwo urządzeń, oceny pozostałego czasu użytkowania urządzeń, przewidywanie stopnia awaryjności i zarządzanie danymi z kontroli.

Rozwiązania produktowe

    AWARE – program Aware™ opracowany przez firmę Intertek jest wykorzystywany do śledzenia, opracowywania trendów i sporządzania sprawozdań oraz pozyskiwania informacji o naprawach dla każdego rodzaju urządzeń o wysokim poziomie zaawansowania. Jako uzupełnienie typowych funkcji programów baz danych program Aware umożliwia również opracowywanie wizualizacji – użytkownik może wyświetlić informacje nałożone na rysunkach urządzeń. Program ten jest powszechnie stosowany do śledzenia, odwzorowywania i planowania kontroli, awarii rur kotła, danych z badań nieniszczących, pozostałego czasu użytkowania itp. Często jest on nazywany systemem do zarządzania danymi z kontroli (ang. Inspection Data Management System – IDMS) i systemem do gromadzenia wiedzy na temat środków trwałych.
    COSTCOM – program do symulacji pracujący w środowisku Windows™, działający w czasie rzeczywistym, służący do monitorowania uszkodzeń i kosztów; został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było łatwo połączyć z systemem gromadzenia danych i sterowania elektrowni (ang. Data Acquisition and Control System – DACS).
    RDMIP – program integralności mechanicznej uwzględniający ryzyko, jest to program do oceny ryzyka urządzeń procesowych, który pomaga we wdrażaniu programów kontroli opartej na analizie ryzyka (RBI). RDMIP – program integralności mechanicznej uwzględniający ryzyko, jest to program do oceny ryzyka urządzeń procesowych, który pomaga we wdrażaniu programów kontroli opartej na analizie ryzyka (RBI).

Rozwiązania usługowe

    LFM – Firma Intertek jest dystrybutorem gamy produktów LFM (ang. Light Form Modeler). Ten pakiet wydajnego oprogramowania 3D jest wykorzystywany do obsługi danych pochodzących ze skanowania laserowego w celu ich przeglądania, pobierania danych wymiarowych, przeprowadzania modelowania rzeczywistego lub ułatwiania integracji bezpośrednio z programami wspomagającymi projektowanie. Ułatwia to tworzenie odniesień do danych pozyskanych w wyniku skanowania laserowego i modelowania w programach wspomagających modelowanie wymiennie między dwoma programami w celu wsparcia projektowania. LFM stanowi niezależną platformę sprzętową i programową. Można do niej wprowadzić dane ze wszystkich trójwymiarowych skanerów laserowych i umożliwia ona eksport danych do programów wspomagających projektowanie zintegrowanych instalacji trójwymiarowych i do programów umożliwiających ich przeglądanie.
    PREFIS
    Program do określania przydatności do pracy – Program oparty na normach ASME Część XI i API 579 umożliwiający określenie przydatności do pracy poszczególnych urządzeń.
    FACEUP – Kod komputerowy, który skutecznie wykorzystuje pomiary ultradźwiękowe do rzeczowej oceny prognoz korozji wywołanej przepływem czynnika i przyszłych okresów użytkowania.
    TFDGEN – Narzędzie do analizy mechaniki pęknięć mające na celu ocenę istotności wykrytych i zwymiarowanych wad na obiekcie przy zastosowaniu tradycyjnych badań nieniszczących.
    RUL SW – Program ten dostarcza informacje szacunkowe na temat ogniotrwałości pod obciążeniem na podstawie danych wyjściowych z badań nieniszczących lub niszczących metod pobierania próbek z przewodów rurowych.
    LFRAC – Program dostarcza danych szacunkowych dotyczących pozostałej części okresu użytkowania przewodów rurowych wykonanych ze stali ferrytycznych, chłodzonych parą.
    BALIFE – Pakiet do przeprowadzania analizy probabilistycznej dotyczącej prognozowania stopnia awaryjności. Wyniki umożliwiają przeprowadzenie analizy ekonomicznej decyzji związanych z eksploatacją, naprawami lub wymianami.
    Programy zarządzania integralnością rurociągów – Programy, które pomagają operatorom rurociągów w zarządzaniu obszernymi danymi dotyczącymi badań nieniszczących, czyszczenia rurociągów przez przepuszczanie tłoka i danymi z systemu informacji geograficznej.

Pokrewne usługi Intertek z zakresu zarządzania integralnością środków trwałych (AIM):


    Usługi pomiarowe na obszarach lądowych i morskich
    Ocena zgodności i inspekcje urządzeń w okresie eksploatacji
    Usługi inżynieryjne

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Tel. +48 22 886 32 80

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.