Obszerna baza narzędzi programowych do zarządzania integralnością środków trwałych Intertek jest wykorzystywana do różnych zastosowań i w różnych sektorach przemysłu.

Właściciele i operatorzy złożonych urządzeń i obiektów potrzebują narzędzi do zarządzania cyklem użytkowania tych środków trwałych. Niektóre z wielu korzyści wynikających z innowacyjnych i techniczne zaawansowanych rozwiązań firmy Intertek obejmują niezawodność i bezpieczeństwo urządzeń, oceny pozostałego czasu użytkowania urządzeń, przewidywanie stopnia awaryjności i zarządzanie danymi z kontroli.

Rozwiązania produktowe

    AWARE – program Aware™ opracowany przez firmę Intertek jest wykorzystywany do śledzenia, opracowywania trendów i sporządzania sprawozdań oraz pozyskiwania informacji o naprawach dla każdego rodzaju urządzeń o wysokim poziomie zaawansowania. Jako uzupełnienie typowych funkcji programów baz danych program Aware umożliwia również opracowywanie wizualizacji – użytkownik może wyświetlić informacje nałożone na rysunkach urządzeń. Program ten jest powszechnie stosowany do śledzenia, odwzorowywania i planowania kontroli, awarii rur kotła, danych z badań nieniszczących, pozostałego czasu użytkowania itp. Często jest on nazywany systemem do zarządzania danymi z kontroli (ang. Inspection Data Management System – IDMS) i systemem do gromadzenia wiedzy na temat środków trwałych.
    COSTCOM – program do symulacji pracujący w środowisku Windows™, działający w czasie rzeczywistym, służący do monitorowania uszkodzeń i kosztów; został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było łatwo połączyć z systemem gromadzenia danych i sterowania elektrowni (ang. Data Acquisition and Control System – DACS).
    RDMIP – program integralności mechanicznej uwzględniający ryzyko, jest to program do oceny ryzyka urządzeń procesowych, który pomaga we wdrażaniu programów kontroli opartej na analizie ryzyka (RBI). RDMIP – program integralności mechanicznej uwzględniający ryzyko, jest to program do oceny ryzyka urządzeń procesowych, który pomaga we wdrażaniu programów kontroli opartej na analizie ryzyka (RBI).

Rozwiązania usługowe

    LFM – Firma Intertek jest dystrybutorem gamy produktów LFM (ang. Light Form Modeler). Ten pakiet wydajnego oprogramowania 3D jest wykorzystywany do obsługi danych pochodzących ze skanowania laserowego w celu ich przeglądania, pobierania danych wymiarowych, przeprowadzania modelowania rzeczywistego lub ułatwiania integracji bezpośrednio z programami wspomagającymi projektowanie. Ułatwia to tworzenie odniesień do danych pozyskanych w wyniku skanowania laserowego i modelowania w programach wspomagających modelowanie wymiennie między dwoma programami w celu wsparcia projektowania. LFM stanowi niezależną platformę sprzętową i programową. Można do niej wprowadzić dane ze wszystkich trójwymiarowych skanerów laserowych i umożliwia ona eksport danych do programów wspomagających projektowanie zintegrowanych instalacji trójwymiarowych i do programów umożliwiających ich przeglądanie.
    PREFIS
    Program do określania przydatności do pracy – Program oparty na normach ASME Część XI i API 579 umożliwiający określenie przydatności do pracy poszczególnych urządzeń.
    FACEUP – Kod komputerowy, który skutecznie wykorzystuje pomiary ultradźwiękowe do rzeczowej oceny prognoz korozji wywołanej przepływem czynnika i przyszłych okresów użytkowania.
    TFDGEN – Narzędzie do analizy mechaniki pęknięć mające na celu ocenę istotności wykrytych i zwymiarowanych wad na obiekcie przy zastosowaniu tradycyjnych badań nieniszczących.
    RUL SW – Program ten dostarcza informacje szacunkowe na temat ogniotrwałości pod obciążeniem na podstawie danych wyjściowych z badań nieniszczących lub niszczących metod pobierania próbek z przewodów rurowych.
    LFRAC – Program dostarcza danych szacunkowych dotyczących pozostałej części okresu użytkowania przewodów rurowych wykonanych ze stali ferrytycznych, chłodzonych parą.
    BALIFE – Pakiet do przeprowadzania analizy probabilistycznej dotyczącej prognozowania stopnia awaryjności. Wyniki umożliwiają przeprowadzenie analizy ekonomicznej decyzji związanych z eksploatacją, naprawami lub wymianami.
    Programy zarządzania integralnością rurociągów – Programy, które pomagają operatorom rurociągów w zarządzaniu obszernymi danymi dotyczącymi badań nieniszczących, czyszczenia rurociągów przez przepuszczanie tłoka i danymi z systemu informacji geograficznej.

Pokrewne usługi Intertek z zakresu zarządzania integralnością środków trwałych (AIM):


    Usługi pomiarowe na obszarach lądowych i morskich
    Ocena zgodności i inspekcje urządzeń w okresie eksploatacji
    Usługi inżynieryjne

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Tel. +48 22 886 32 80

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.