Miejsce pracy: Cała Polska

Rynek: Farmy Wiatrowe

Intertek jest liderem w branży, zatrudniającym ponad 43 000 pracowników w 1000 lokalizacji w ponad 100 krajach. Zapewniamy ekspertyzę w zakresie kompleksowego zapewnienia jakości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dzięki naszym procesom zwycięstwa w branży i kulturze zorientowanej na klienta. Także posiadamy rozległe globalne akredytacje, uznania i umowy, a nasza wiedza i doświadczenie w pokonywaniu przeszkód regulacyjnych, rynkowych i łańcucha dostaw są bezkonkurencyjne.

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane do kierowania / nadzorowania robót sanitarnych
 • umiejętność analizy dokumentacji technicznej
 • umiejętność szacowania kosztów i kosztorysowania
 • doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych lub Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • umiejętność planowania pracy i analizowania harmonogramów oraz planowania robót

Zakres prac:

 • koordynowanie i nadzorowanie prac branży sanitarnej
 • praca zgodnie z polskimi przepisami dla stanowiska Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • stała obsługa i monitorowanie stanu realizacji robót branżowych
 • badanie, monitorowanie i odbiór jakości robót
 • raportowanie dzienne, tygodniowe i miesięczne w zależności od wymagań kontraktu
 • weryfikacja dokumentacji technicznej, budowlanej i wykonawczej / analiza i uwagi wprowadzanie i udostępnianie stronom projektu
 • zgłaszanie zastrzeżeń i uwag do projektantów budowlanych i wykonawczych, opracowań technicznych, studiów itp. autorom, stronom procesu budowlanego
 • zatwierdzanie podwykonawców i materiałów dokumentacji podwykonawców i materiałów,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów
 • stała kontrola robót wykonywanych na budowie (jakość, zakres, status, postęp itp.)
 • sprawdzanie i wprowadzanie uwag do raportów wykonawców i podwykonawców, potwierdzanie statusu realizacji prac na bazie postępu robót
 • sprawdzanie zgodności realizacji inwestycji z postanowieniami wszystkich umów (w szczególności z wykonawcami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji), w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, informowanie inwestora o odstępstwach od harmonogramu, przygotowywanie, analizowanie i przekazywanie planów naprawczych
 • sprawdzanie, potwierdzanie merytoryczne i finansowe zakresu prac wykonywanych przez wykonawcę, zgodnie z postanowieniami umów zawartych pomiędzy inwestorem a wykonawcami
 • kwalifikowanie wszelkich robót dodatkowych w uzgodnieniu z inwestorem, sporządzanie korekt i protokołów robót dodatkowych/zleceń zmian itp.
 • udział w naradach koordynacyjnych i roboczych oraz ich inicjowanie na budowie w terminach wyznaczonych przez inwestora
 • weryfikacja dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie przez inwestora oraz weryfikacja i kompletacja dokumentacji wykonawczej
 • sprawdzenie kalkulacji kosztów robót dodatkowych, zamiennych lub robót zaniechanych i ukrytych
 • udział w próbach technicznych i rozruchach instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów z prób przeprowadzonych w trakcie budowy
 • przygotowywanie i analizowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych
 • rozliczanie finansowe inwestycji

Zatrudnienie:

w pełnym lub niepełnym wymiarze, kontrakt B2B.

 

Informujemy, że przesyłając do nas swoje CV, kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Intertek Poland Sp. z o. o. w celach związanych z rekrutacją. W każdej chwili kandydat może wystąpić z wnioskiem o wgląd do swoich danych, poprawienie ich lub usunięcie z bazy. Przed wysłaniem CV prosimy o zapoznanie się z informacją poniżej oraz dodanie klauzuli do swojej aplikacji:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

 

Prześlij swoje CV