Miejsce pracy: Cała Polska

Rynek: Farmy Wiatrowe

Intertek jest liderem w branży, zatrudniającym ponad 43 000 pracowników w 1000 lokalizacji w ponad 100 krajach. Zapewniamy ekspertyzę w zakresie kompleksowego zapewnienia jakości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dzięki naszym procesom zwycięstwa w branży i kulturze zorientowanej na klienta. Także posiadamy rozległe globalne akredytacje, uznania i umowy, a nasza wiedza i doświadczenie w pokonywaniu przeszkód regulacyjnych, rynkowych i łańcucha dostaw są bezkonkurencyjne.

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • doświadczenie w nadzorowaniu budowy elektrycznych linii napowietrznych i kablowych średniego i wysokiego napięcia oraz obiektów infrastruktury elektroenergetycznej
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • umiejętność planowania pracy i analizowania harmonogramów oraz planowania robót
 • biegła znajomość środowiska Windows

Zakres prac:

 • wykonywanie obowiązków zgodnie z polskimi przepisami dla stanowiska Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • stała obsługa i monitorowanie stanu realizacji robót/ kontraktu
 • sprawdzanie i monitorowanie jakości, ilości i zakresu robót. stała kontrola robót wykonywanych na budowie (jakość, zakres, status, postęp itp.)
 • raportowanie dzienne, tygodniowe i miesięczne w zależności od wymagań kontraktu
 • weryfikacja i wprowadzanie uwag do dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej
 • zgłaszanie zastrzeżeń i uwag do projektantów - autorów projektu budowlanych i wykonawczych, opracowań technicznych, studiów itp.
 • weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji wykonawczej i materiałowej
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót i użytych materiałów
 • kontrola i archiwizacja dokumentów, potwierdzanie dopuszczenia materiałów do sprzedaży i stosowania w branży budowlanej
 • stała kontrola robót wykonywanych na budowie (jakość, zakres, status, postęp itp.)
 • sprawdzanie i wprowadzanie uwag do raportów wykonawców i podwykonawców, potwierdzanie w bazie postępu robót
 • sprawdzanie zgodności realizacji inwestycji z postanowieniami wszystkich umów (w szczególności z wykonawcami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji), a w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, informowanie inwestora o odstępstwach od harmonogramu
 • sprawdzenie, potwierdzenie merytoryczne i finansowe zakresu prac wykonanych przez wykonawcę, zgodnie z postanowieniami umów zawartych pomiędzy inwestorem a wykonawcami
 • kwalifikowanie wszelkich robót dodatkowych w uzgodnieniu z inwestorem, sporządzanie korekt i protokołów robót dodatkowych/poleceń zmian itp.
 • udział w naradach koordynacyjnych i roboczych na budowie w terminach wyznaczonych przez inwestora

Zatrudnienie:

w pełnym lub niepełnym wymiarze, kontrakt B2B.

 

Informujemy, że przesyłając do nas swoje CV, kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Intertek Poland Sp. z o. o. w celach związanych z rekrutacją. W każdej chwili kandydat może wystąpić z wnioskiem o wgląd do swoich danych, poprawienie ich lub usunięcie z bazy. Przed wysłaniem CV prosimy o zapoznanie się z informacją poniżej oraz dodanie klauzuli do swojej aplikacji:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

 

Prześlij swoje CV