Miejsce pracy: Cała Polska

Rynek: Farmy Wiatrowe

Intertek jest liderem w branży, zatrudniającym ponad 43 000 pracowników w 1000 lokalizacji w ponad 100 krajach. Zapewniamy ekspertyzę w zakresie kompleksowego zapewnienia jakości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dzięki naszym procesom zwycięstwa w branży i kulturze zorientowanej na klienta. Także posiadamy rozległe globalne akredytacje, uznania i umowy, a nasza wiedza i doświadczenie w pokonywaniu przeszkód regulacyjnych, rynkowych i łańcucha dostaw są bezkonkurencyjne.

Wymagania:

 • biegła znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie spotkań i korespondencji w środowisku międzynarodowym
 • wykształcenie wyższe techniczne magisterskie
 • uprawnienia budowlane do kierowania / nadzorowania robót drogowych. Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń będą dodatkowym atutem
 • doświadczenie w koordynacji pracy zespołu na budowie
 • umiejętność planowania pracy i analizowania harmonogramów
 • umiejętność analizy dokumentacji technicznej (budowlanej / wykonawczej)
 • umiejętność szacowania kosztów i kosztorysowania
 • doświadczenie na stanowisku kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru robót drogowych co najmniej 2-3 lata
 • biegła znajomość środowiska Microsoft Windows
 • mile widziane doświadczenie w pracy w branży wiatrowej
 • mile widziany legitymowanie się certyfikatem GWO Basic

Zakres prac:

 • koordynowanie i nadzorowanie prac branży drogowej
 • praca zgodnie z polskimi przepisami dla stanowiska Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • stała obsługa i monitorowanie stanu realizacji robót/ kontraktu
 • badanie i monitorowanie jakości robót
 • raportowanie dzienne, tygodniowe i miesięczne w zależności od wymagań kontraktu
 • weryfikacja dokumentacji technicznej, budowlanej i wykonawczej / analiza i uwagi wprowadzanie i udostępnianie stronom projektu
 • zgłaszanie zastrzeżeń i uwag do projektantów - autorów projektu budowlanego i wykonawczych, opracowań technicznych, studiów itp.
 • weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji podwykonawców i materiałów,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów, potwierdzanie dopuszczenia materiałów do sprzedaży i stosowania w branży budowlanej
 • stała kontrola robót wykonywanych na budowie (jakość, zakres, status, postęp itp.)
 • sprawdzanie i wprowadzanie uwag do raportów wykonawców i podwykonawców, potwierdzanie na bazie postępu robót
 • sprawdzanie zgodności realizacji inwestycji z postanowieniami wszystkich umów (w szczególności z wykonawcami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji), w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, informowanie inwestora o odstępstwach od harmonogramu, przygotowywanie, analizowanie i przekazywanie planów naprawczych
 • sprawdzanie, potwierdzanie merytoryczne i finansowe zakresu prac wykonywanych przez wykonawcę, zgodnie z postanowieniami umów zawartych pomiędzy inwestorem a wykonawcami
 • kwalifikowanie wszelkich robót dodatkowych w uzgodnieniu z inwestorem, sporządzanie korekt i protokołów robót dodatkowych/zleceń zmian itp.
 • udział w naradach koordynacyjnych i roboczych oraz ich inicjowanie na budowie w terminach wyznaczonych przez inwestora
 • weryfikacja dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie przez inwestora

Zatrudnienie:

w pełnym lub niepełnym wymiarze, kontrakt B2B.

 

Informujemy, że przesyłając do nas swoje CV, kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Intertek Poland Sp. z o. o. w celach związanych z rekrutacją. W każdej chwili kandydat może wystąpić z wnioskiem o wgląd do swoich danych, poprawienie ich lub usunięcie z bazy. Przed wysłaniem CV prosimy o zapoznanie się z informacją poniżej oraz dodanie klauzuli do swojej aplikacji:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

 

Prześlij swoje CV