Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego – istotny element dossier kosmetycznego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi oraz polskimi każdy produkt kosmetyczny udostępniany na rynku powinien posiadać odpowiednią dokumentację. Dokumentację tą określa się mianem „dossier kosmetycznego”. Zgodnie z Artykułem 11 Rozporządzenia nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych osoba odpowiedzialna (producent, importer, dystrybutor) powinna być w posiadaniu odpowiedniej dokumentacji.

Jej zakres jest ściśle określony i powinien zawierać następujące informacje i dane, które powinny być uaktualniane w razie potrzeby:

a) opis produktu kosmetycznego, umożliwiający łatwe przyporządkowanie dokumentacji produktu do danego produktu kosmetycznego,
b) raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego,
c) opis metod produkcji i oświadczenie o zgodności z dobrą praktyką produkcji,
d) jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj produktu kosmetycznego lub efekt jego działania, dowód deklarowanego działania;
e) dane dotyczące wszelkich testów na zwierzętach, przeprowadzonych przez producenta, jego przedstawicieli lub dostawców w trakcie opracowania lub oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego lub jego składników, w tym testów na zwierzętach przeprowadzanych w celu spełnienia wymogów przepisów ustawowych lub wykonawczych obowiązujących w krajach trzecich.

Ocenę bezpieczeństwa sporządza wykwalifikowana osoba, posiadająca odpowiednie formalne kwalifikacje oraz doświadczenie i wykształcenie. Celem opracowania takiego dokumentu jest potwierdzenie zgodności kosmetyku z obowiązującymi przepisami prawa, a także analiza przeprowadzonych badań dla produktu. Zakres oceny bezpieczeństwa jest ściśle określony przez Rozporządzenie kosmetyczne. Szczegółowe wytyczne można znaleźć w Załączniku I do wyżej wymienionej regulacji.

Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego zawiera co najmniej następujące elementy:

CZĘŚĆ A – Informacje na temat bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

 1. Ilościowy i jakościowy skład produktu kosmetycznego
 2. Właściwości fizyczne/chemiczne oraz stabilność produktu kosmetycznego
 3. Jakość mikrobiologiczna
 4. Zanieczyszczenia, ilości śladowe, informacje o materiale, z którego wykonano opakowanie
 5. Normalne i dające się racjonalnie przewidzieć stosowanie
 6. Narażenie na działanie produktu kosmetycznego w tym miejsca zastosowania, powierzchnia aplikacji, ilość zastosowanego produktu, czas trwania i częstotliwości stosowania, normalnie i dającej się racjonalnie przewidzieć drogi narażenia, populacja docelowa
 7. Narażenie na działanie substancji
 8. Profil toksykologiczny substancji
 9. Działanie niepożądane i ciężkie działanie niepożądane
 10. Informacje o produkcie kosmetyczny

CZĘŚĆ B – Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

 1. Wniosek z oceny
  Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
 2. Ostrzeżenia i instrukcje stosowania umieszczane na etykiecie
 3. Rozumowanie
 4. Kwalifikacje eksperta i zatwierdzenie części B

Jednocześnie należy pamiętać, że Osoba odpowiedzialna zapewnia:

a) uwzględnienie w ocenie bezpieczeństwa przeznaczenia produktu kosmetycznego oraz przewidywanego narażenia ogólnoustrojowego na poszczególne składniki w recepturze końcowej;
b) stosowanie w ocenie bezpieczeństwa odpowiedniego podejścia opartego na wadze dowodu przy dokonywaniu przeglądu danych ze wszystkich istniejących źródeł;
c) aktualizowanie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, z uwzględnieniem dodatkowych istotnych informacji uzyskanych po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Współpraca z Intertek pomaga producentom przyspieszyć ich międzynarodowy rozwój, zoptymalizować jakość i bezpieczeństwo łańcucha dostaw oraz obniżyć całkowite koszty. Posiadamy ponad 30-letnią wiedzę i doświadczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa i usług we wszystkich aspektach branży kosmetycznej i higieny osobistej. Nasze usługi obejmują badania i rozwój, nadzór nad jakością produktu oraz ich produkcją oraz wsparcie techniczne w spełnieniu wymogów prawnych.

Intertek Poland posiada wieloletnie doświadczenie w branży kosmetycznej. Współpracujemy z zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych Safety assessorów.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie opracowania raportu bezpieczeństwa dla kosmetyków.

Jeżeli potrzebują Państwo innego rodzaju badań zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.