Nasze usługi w branży naftowej i gazowej zaspokajają potrzeby organizacji i osób w całym łańcuchu dostaw - od testowania, kontroli i certyfikacji do doradztwa technicznego i związanych z nimi usług.

Przemysł naftowy i gazowy przynosi wiele wyzwań dla operatorów w całym łańcuchu usług. W związku z wciąż zmniejszającymi się zasobami ropy naftowej i gazu, jak i wahającym się zapotrzebowaniem na ich produkty, wydajność, dokładność i niezawodność usług stała się bardziej krytyczna niż kiedykolwiek.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz optymalizacja procesów w całym łańcuchu dostaw są rzeczą priorytetową, zwłaszcza gdy każdy z procesów jest regulowany surowymi przepisami i normami. Ponadto organizacje i firmy muszą realizować projekty na czas, w bezpieczny i najbardziej możliwie efektywny sposób.

Naszymi usługami w dziedzinie ropy i gazu wspieramy kolejno etapy takie jak wydobycie, produkcja, inżynieria, rafinacja, analityka, inspekcja, certyfikacja jak wszelkie aktywności i badania związane z przemysłem węglowodorowym na całym świecie. Zapewniamy zgodność surowca na wszystkich etapach procesu. Pracownicy Intertek w tym naukowcy, inżynierowie i chemicy oferują Państwu swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży oraz globalny zasięg usług.

 

 

Inspekcje, usługi kontrolne produktów naftowych

Produkty naftowe- inspekcja, kontrola i analiza.

Usługi kontrolne produktów naftowych pomagają zapewnić jakość towarów oraz ilość w handlu jak i dystrybucji ładunków o wysokiej wartości. Jesteśmy dostępni 24h/7/365 co pozwala zmniejszyć ryzyko finansowe dla partnerów handlowych. Globalna sieć biur i laboratoriów Intertek koordynuje przebieg inspekcji, kontroli i badań podczas dystrybucji ładunków produktów naftowych zgodnie z wymaganiami naszych klientów.

Inspekcje rozliczeniowe produktów naftowych:

 • Tank Gauging 
 • Bunker Surveys 
 • Monitoring powietrza atmosferycznego
 • Pobieranie próbek towarów zgodnie z wymaganiami
 • Tank Cleanliness Inspection 
 • Tank Wall Wash 
 • Tanker Lightering 
 • Auto-Sampling 
 • Badanie rozbieżności Cargo
 • Próbobranie, transport próbek 
 • Analiza i depozyt próbek
 • Offshore Lightering Inspection Services
 • Crude Oil Rail Car Services
 • Cargo Additive Treatment Services (Global)
 • Cargo Additive Treatment
 • Inspecting Bulk Commodity Cargos Since 1885

 

Kontrola BQS

Intertek świadczy usługi w zakresie kontroli ilości dla klientów w skali globalnej.

Nasi doświadczeni inspektorzy oferują bezstronne i niezależne usługi kontrolne pomiaru ilości paliw żeglugowych, wydając szczegółowe raporty w celu potwierdzenia dostawy paliwa zgłaszając ewentualne niedobory w zbiornikach. Raporty Intertek pomagają klientom i wspierają w momencie wszelakich roszczeń związanych brakiem paliwa lub sporem dotyczącym jakości.

Bunker Fuel Quantity (BQS):

 • Pomiary zbiornika przed i po dostarczeniu paliwa
 • Próbobranie i analiza paliwa żeglugowego
 • Szczegółowy raport bunker survey
 • Dokumentacja fotograficzna próbobrania na życzenie

Laboratoria Intertek badają paliwo żeglugowe na zgodność z normą ISO 8217 oraz Marpol Annex VI jak i inne. Próbki paliwa żeglugowego są zabezpieczane i wysyłane do laboratoriów specjalistycznych poprzez program ShipCare każdego dnia.

Intertek jest światowym liderem w kontroli ilości i jakości paliwa żeglugowego.

Usługi Intertek, paliwo żeglugowe:

 • Marine Fuel Testing
 • Bunker Fuel Analysis
 • Pre-testing of Bunker Fuels
 • ISO 8217 Fuel Standard