Dzięki szybszej certyfikacji produktów i dostępu do rynku zastrzeżony znak „ETL” stał się najszybciej rozwijającym się znakiem certyfikującym w Ameryce. Przy ponad 85 000 produktach ujętych na liście milionów produktów sprzedawanych w całej Ameryce Północnej. Każdego roku liczba produktów oznaczonych znakiem certyfikującym „ETL ” zwiększa się niemal trzykrotnie.

Znak certyfikujący „ETL ” firmy Intertek powoduje, że ocena zgodności jest bardziej elastyczna i dostosowana do potrzeb, tak aby nasi klienci już więcej nie postrzegali procedur badania bezpieczeństwa produktu jako obowiązku, lecz jako proces, który może przynieść dodatkowe korzyści cyklom rozwoju produktu.

Firma Intertek to globalna sieć laboratoriów badawczych posiadających akredytację (ang. NRTL –Nationally Recognized Testing Laboratory), oraz zatrudniamy inżynierów na całym świecie. Jesteśmy akredytowani przez krajowe organizacje, agencje i organy regulacyjne, w tym przez agencję bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (ang. OSHA – Occupational Safety & Health Administration), do oceniania produktów i sporządzania list produktów zgodnie z normami bezpieczeństwa dla sprzętu elektrycznego.

Dlaczego znak ETL?

  • Przepisy OSHA wymagają, aby wszystkie usługi z zakresu badania produktów, ich oceny i sporządzania list produktów były świadczone przez akredytowane laboratorium NRTL - jest to wymów, który Intertek spełnia od roku 1989.
  • Znak "ETL Listed" Intertek zwiększy Państwa przewagę konkurencyjną.

Czym jest laboratorium NRTL?

Uznane w kraju USA laboratorium badawcze (NRTL) to laboratorium niezależne uznane przez agencję bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (OSHA), prowadzące badania produktów według specyfikacji stosownych norm bezpieczeństwa. Zadaniem laboratorium jest dostarczanie niezależnej oceny, badań i certyfikacji produktów z napędem elektrycznym lub produktów opalanych gazem i olejem przeprowadzanych przez krajowe laboratorium NRTL uznane przez agencję OSHA. W ramach tej procedury badania wytwórca produktu wyraża zgodę na okresowe kontrole wykonania zaleceń pokontrolnych w celu sprawdzenia ciągłej zgodności.

Jaka jest różnica między znakami certyfikującymi?

Znaki certyfikujące świadczą o tym, że produkt, który je posiada, spełnia wymagania powszechnie przyjętych norm bezpieczeństwa dla produktów, co badań.

Jedyną rzeczywistą różnicą między znakami jest procedura badawcza przeprowadzana przez laboratorium. Znak certyfikujący „ETL Listed” firmy Intertek przyspiesza wprowadzenie produktu na rynek, zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu dochodów i elastyczność badań w celu zapewnienia bardziej skutecznego podejścia do certyfikacji bezpieczeństwa.

Korzyści ze znaku ETL

Przyspieszenie wprowadzenia produktu na rynek – Termin, w którym produkty są poddawane badaniom i otrzymują znak certyfikujący „ETL Listed”, jest najkrótszy na rynku.

Wzrost dochodów – Wprowadzamy Państwa produkt na rynek szybciej niż nasza konkurencja w celu zwiększenia do maksimum możliwości uzyskani.

Elastyczność i skuteczność – Nasze połączone usługi oferują Państwu wiele wariantów przeprowadzania badań. Oprócz znaku certyfikującego „ETL Listed” zapewniamy znak certyfikujący „ETL Sanitation”, „ETL Field Evaluation” i wiele innych zastrzeżonych znaków takich jak znak certyfikujący „Green Leaf” czy znak „QPM” (ang. QPM – Quality and Performance Mark).

Nasi doświadczeni specjaliści do prowadzenia badań przybliżają proces badawczy i zapewniają jego większą skuteczność po zapoznaniu się z Państwa produktami i celami rynkowymi.

Firma Intertek czynnie uczestniczy w wielu organizacjach i komisjach przemysłowych, łącznie z międzynarodowym stowarzyszeniem inspektorów elektrycznych (ang. IAEI – International Association of Electrical Inspectors).

Wraz z globalnym zespołem inżynierów wspieramy firmy aby ich produkty spełniały najwyższe normy jakościowe.

 

Więcej infomacji można uzyskać kontaktując się z nami pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądż telefonicznie na numer +48 22  886 32 80 wew 107.