Węgiel, biomasa, koks naftowy i paliwa drzewne pomagają ożywić świat. Intertek świadczy usługi testowania, inspekcji, atestacji i certyfikacji w celu wspierania działalności związanej z poszukiwaniem i wydobyciem węgla na całym świecie.

Dzięki uznanej w branży wiedzy technicznej i ugruntowanej globalnej sieci, Intertek oferuje kompleksowe zapewnienie jakości w całym łańcuchu rozwoju zasobów naszych klientów. Od wydobycia węgla po testy węgla oraz tworzenie biomasy i pelletu drzewnego - rozwiązania Total Quality Assurance firmy Intertek zapewniają, że ​​wymagania handlowe, regulacyjne, jakościowe, bezpieczeństwa, środowiskowe i operacyjne są spełnione.
 
Nasza sieć laboratoriów ukierunkowana na paliwo stałe i urządzeń do przygotowywania próbek wykorzystuje najnowszą przemysłową metodologię i sprzęt, aby zapewnić kompleksowe badania metalurgiczne i termiczne węgla, biomasy i koksu naftowego. Analiza proksymalna, analiza ostateczna, popiół mineralny, pierwiastki śladowe, analiza temperatury topnienia i rozkład rozkładu wielkości są dostosowane do specyficznych wymagań klienta, aby zapewnić testowanie ładunków pod kątem ich potrzeb. Intertek może świadczyć usługi w zakresie instalowania i zarządzania laboratoriami na terenie poszczególnych kopalni, koksowni i obiektów użytkowników końcowych, zmniejszając ryzyko finansowe dla klienta, zapewniając wysokiej jakości analizy przy zmniejszonym czasie realizacji.
 
Zespół wykwalifikowanych inspektorów morskich i próbników Intertek uczestniczy w załadunku i rozładunku przesyłki, działając w imieniu kupującego lub sprzedającego, aby upewnić się, że została określona właściwa kwantyfikacja. Uzyskanie reprezentatywnej próbki podczas tych procesów ma kluczowe znaczenie dla analizy laboratoryjnej w celu dokładnego ustalenia, czy przesyłka spełnia specyfikacje klienta w celu zmniejszenia ryzyka handlowego w środowisku handlowym.

Powiązane usługi