Aplikacja Tradegood
Obecnie firmy zaopatrzeniowe (producenci oraz dostawcy) na całym świecie coraz częściej mierzą się z wieloma dylematami, które przesłaniają im rzeczywisty obraz sytuacji.

Żadna firma nie posiada wystarczających zasobów oraz narzędzi, które w jednoznaczny sposób pozwoliłyby jej wybrać producenta lub dostawcę  najlepiej spełniającego jej wymagania. Niepełne informacje dotyczące producentów oraz dostawców stanowią  dla firmy istotne ryzyko w procesie wyboru kontrahentów.


Tradegood to niezawodna i przejrzysta aplikacja pomagająca nabywcom wybrać najlepszych długoterminowych partnerów, biorąca pod uwagę takie czynniki jak wiarogodność firmy, jej możliwości produkcyjne oraz wykorzystywane procedury.

Tradegood pozwala zminimalizować ryzyko, oraz związane z nim dodatkowe koszty, w procesie wyboru dostawcy. To nowoczesna aplikacja klarownie spajająca informacje dotyczące kupców oraz dostawców w jednolitą sieć logistyczną.

Tradegood czytelnie prezentuje możliwości oraz cechy kontrahentów pozwalając zredukować ryzyko związane z ich wyborem.

Tradegood to klucz do sukcesu w dzisiejszym świecie międzynarodowych powiązań biznesowych.