Jeśli angażują się Państwo w ten proces, aby edukować swoich dostawców w tym zakresie, jeśli potrzebują ich Państwo przeszkolić w zakresie Państwa wymogów lub jeśli chcą Państwo wspierać ich w uzupełnieniu oceny w bardziej szczegółowy sposób, mogą Państwo zaangażować Intertek w celu zarządzania takimi szkoleniami i sesjami edukacyjnymi.

Państwa dostawcy mogą uczestniczyć w jednym z naszych regularnych webinarów edukacyjnych dla dostawców lub możemy stworzyć specjalne dostosowane webinary lub szkolenia prowadzone osobiście dotyczące potrzeb dostawców.

Po ostatecznym przeanalizowaniu i ocenie potencjalnych ryzyk dla Państwa działalności, można spróbować zminimalizować te ryzyka, ściśle współpracując z dostawcami nad rozwiązaniem tych kwestii.

Dzięki naszemu zespołowi ds. budowania możliwości możemy zapewnić różne pakiety w zakresie szkoleń i wsparcia. Aby uzyskać dalsze informacje, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.