Skuteczne zarządzanie dostawcami zależy od posiadania dokładnych informacji...

Sednem procesu Inlight jest dostarczanie i weryfikowanie informacji na temat łańcucha dostaw. Inlight zapewnia wyjątkowe narzędzia wspierające podejmowanie decyzji, które umożliwia spółkom rozumienie i działania na podstawie dostosowanych danych z oceny w ramach łańcucha dostaw.

Po pomyślnym wdrożeniu dostawców w naszą platformę Inlight, rozpoczną oni następnie proces oceny, który zaangażuje ich dzięki zaproszeniu do uzupełnienia co najmniej jednego Kwestionariusza samooceny (SAQ) w celu lepszej analizy związanego z nimi unikalnego ryzyka, a także zrozumienia ich możliwości i operacji.

Dostawcy mogą wejść do systemu ze swojego prywatnego pulpitu, co umożliwi im:

  • Identyfikację samoocen, do których zostali przypisani
  • Sprawdzenie statusu realizacji w postaci wskaźnika procentowego
  • Potwierdzenie uzupełnienia i przesłania oceny
  • Uzyskanie wyniku oceny
  • Pobranie raportu z oceny i wydrukowanie jego kopii 
  • Aktualizację informacji po uzupełnieniu danych dotyczących poprawy wydajności 
  • Określenie terminu kolejnej samooceny

Państwa organizacja może śledzić wszystkie odpowiedzi dostawców na pulpicie. Istnieje również możliwość uzyskania raportów KPI od Kierownika Programu w Intertek w celu stwierdzenia, dlaczego dostawcy nie uzupełniają oceny.

Stwórz odpowiedni kwestionariusz dostawcy

Kwestionariusz może być prosty lub złożony, w zależności od potrzeb Państwa organizacji. Niektórzy klienci tworzą SAQ dostawców, które dotyczą konkretnej kwestii związanej ze zgodnością, a inni wolą wybrać Profil biznesowy lub Standardowe kwestionariusze Intertek. Każda oferta kwestionariusza Inlight poparta jest wyjątkową wiedzą na temat łańcucha dostaw, ugruntowaną w 130-letniem doświadczeniu w branży zapewniania jakości, badań, kontroli i certyfikacji.