Nie da się zarządzać ryzykiem bez posiadania dokładnych informacji

W Intertek, wiodącym dostawcy usług kontroli i audytów łańcucha dostaw na całym świecie, wiemy, że znaczna większość spółek nie może zagwarantować walidacji tego, kim są ich partnerzy w łańcuchu dostaw. W wielu przypadku nie wiedzą nawet, skąd pochodzą towary i usługi. Dlatego pierwszym krokiem do stworzenia skutecznego programu zarządzania dostawcami jest odpowiednia identyfikacja i walidacja danych dostawców.
  

W jaki sposób dokonujemy walidacji danych dostawców?

W ramach efektywnego czyszczenia danych dostawców, zespół Intertek Inlight będzie współpracować z Państwa wewnętrznymi zespołami na bazie dostępnych źródeł informacji na temat łańcucha dostaw (wykazów) w celu zebrania brakujących danych i sprawdzenia ich dokładności, w tym między innymi następujących danych:

  • Nazwa spółki dostawcy
  • Osoby do  kontaktu
  • Adres
  • Adres e-mail:
  • Potwierdzenie kontraktu biznesowego
  • Relacje biznesowe
  • Charakter dostarczanych produktów lub świadczonych usług