Chemia gospodarcza, podobnie jak produkty z kategorii perfumy do pomieszczeń, do pościeli, odświeżacze powietrza są według prawa traktowane jako mieszaniny chemiczne. Od 1 czerwca 2015r. w całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu europejskiego  nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, nakłada na przedsiębiorców produkujących, importujących i stosujących chemikalia obowiązek wprowadzenia zmian w treści obecnych etykiet.

Posiadamy wykwalifikowanych ekspertów, którzy na bieżąco śledzą zmieniające się regulacje prawne w powyższym zakresie. Dzięki naszej pomocy producent, jak i dystrybutor czy importer będzie mógł udostępnić na rynku produkt odpowiednio oznakowany.

W oznakowaniu produktów chemicznych istotne są również ostrzeżenia, jak i piktogramy ostrzegawcze. Na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta jesteśmy w stanie wskazać wszystkie niezbędne elementy, które muszą znaleźć się na opakowaniu produktu. Dodatkowa niezależna weryfikacja zapewni, że wszystkie istotne zmiany zostaną wprowadzone do znakowania produktu.

Powiązane usługi