Program IFS Global Markets Food to ustandaryzowany program oceny bezpieczeństwa żywności dla sprzedawców detalicznych i markowych produktów spożywczych. Program ma na celu wsparcie „małych i / lub średnich przedsiębiorstw” w rozwoju ich systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i uczynienie pierwszego kroku w kierunku wdrożenia standardu żywności IFS Food.

Celem programu jest ułatwienie w:

 1. uzyskaniu dostępu do lokalnego rynku
 2. tworzeniu wzajemnej akceptacji w łańcuchu dostaw
 3. zapewnieniu ram w rozwoju dla „małych i / lub średnich przedsiębiorstw”.

Usługa przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorstw / podmiotów funkcjonujących na rynku FMCG (producentów i przetwórców żywności) oraz sieci handlowych.

Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi powołanych audytorów, przeprowadzenie ocen wg programu IFS Global Markets Food zostanie zrealizowane w sposób: profesjonalny i rzetelny.

 

Program IFS Global Markets Food obejmuje:

 1. check-listy kontrolne opracowane dla 2 – óch poziomów:
  1. wymagania na poziomie podstawowym
  2. wymagania na poziomie średnio – zaawansowanym
 2. protokół z przeprowadzonej oceny, który ułatwia stopniowe śledzenie procesu ciągłego doskonalenia i wdrożenia pełnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Ostatnim krokiem, a tym samym celem głównym dla małych i / lub średnich przedsiębiorstw” może być uzyskanie certyfikatu IFS Food w określonym czasie.

W przypadku pozytywnego zakończenia przeprowadzonej oceny według kryteriów programu IFS Global Markets Food - przedsiębiorstwu zostanie wydany List potwierdzający spełnienie wymagań i zasad programu, wydany przez międzynarodową jednostkę certyfikującą INTERTEK - światowego lidera w dziedzinie certyfikacji, audytowania, badań laboratoryjnych oraz szkoleń.

 

Przystępując do programu IFS Global Markets Food zyskujesz:

§ list potwierdzający IFS dla „małych i / lub średnich przedsiębiorstw”

§ systematyczne podejście do osiągnięcia standardu żywności IFS w danym czasie

§ jednolity i spójny system oceny

§ podejście do procesu ciągłego doskonalenia w ramach systemu punktacji IFS

§ porównywalność i przejrzystość w całym łańcuchu dostaw

§ redukcję kosztów i czasu zarówno dla dostawców, jak i detalistów

§ zorganizowany i spójny system raportowania

§ dostęp do oprogramowanie IFS „auditXpressTM” w celu łatwego i spójnego raportowania oceny

 

Nasza usługa IFS Food Global Markets obejmuje:

 1. Przeprowadzenie szkoleń dedykowanych i/lub otwartych: 

   Program szkolenia:

  1. Analiza rynku FMCG (Fast-Moving-Costumer-Goods) w Polsce

  2. Przedstawienie ogólnych informacji o programie IFS Global Markets Food, z uwzględnieniem: definicji, celów i budowy programu

  3. Omówienie zasad działania programu IFS Global Markets Food związanych z:

  § Przebiegiem audytu

  § Opracowaniem dokumentacji audytowej (paczka raportowa)

  § Otrzymaniem “listu potwierdzającego”

  4. Przedstawienie i omówienie wymagań poziomu podstawowego i średnio-zaawansowanego IFS Global Markets Food

  5. Porównanie programu IFS Global Markets Food ze standardem IFS Food

  6. Analiza SWOT, z uwzględnieniem korzyści wynikających z wdrożenia programu IFS Global Markets Food.

  7. Kierunki rozwoju programu IFS Global Markets Food

 2. Przeprowadzenie audytów oceniających, spełnienie wymagań wg check-listy IFS Food Global Markets