Intertek jest Jednostką Notyfikowaną w zakresie dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE działającą pod numerem NB2629. Świadczymy usługi strony trzeciej dla producentów urządzeń ciśnieniowych w zakresie oceny zgodności, egzaminowania spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych, kwalifikowania technologii spawania oraz wydawania świadectw typu 3.2 wg EN 10204.  

19 lipca 2016 roku weszła w życie nowa dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE, która zastąpiła dotychczas obowiązującą dyrektywę 97/23/WE. Nową dyrektywę stosuje się do projektowania, wytwarzania oraz oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych lub zespołów o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara. Wśród listy urządzeń objętych nową dyrektywą są zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi, osprzęt zabezpieczający oraz osprzęt ciśnieniowy (w stosownych przypadkach wraz z elementami zamocowanymi do części poddanych działaniu ciśnienia).

Poprzednia dyrektywa 97/23/WE

Poprzednia dyrektywa ciśnieniowa 97/23/WE została zmieniona, ponieważ Unia Europejska zmodyfikowała powiązane przepisy w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, które są obowiązkowo stosowane od 1 czerwca 2015 roku. Nowe regulacje zostały również dopasowane do Nowych Ram Legislacyjnych (NLF), przyjętych w 2008 roku.

Przyczyny zmian w prawie

Powody zmian w prawie są dwa – zmiana powiązanych przepisów w sprawie klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin oraz dopasowanie do Nowych Ram Legislacyjnych. Celem NLF jest racjonalizacja i uproszczenie zasad wprowadzania na rynek urządzeń ciśnieniowych w obliczu stale rosnącej konkurencji ze strony nieuczciwie certyfikowanych urządzeń. Oczekiwane jest również obniżenie kosztów przestrzegania zasad legislacyjnych dla biznesu.

Na czym polega nowa dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE (dyrektywa PED)?

Nowa dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE polega na dopasowaniu do NLF, nie powoduje więc zmian w zakresie stosowania norm PED (Europejskiej dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE) oraz w tablicach do określania kategorii (z wyjątkiem poprawy błędów). Podstawowe wymagania bezpieczeństwa nie zmieniają się. Główna różnica polega przede wszystkim na podejściu do filozofii bezpieczeństwa PED. Dyrektywa wymaga, aby za zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności urządzeń ciśnieniowych lub zespołów wprowadzonych i udostępnionych na rynku Unii Europejskiej odpowiedzialne były wszystkie podmioty gospodarcze, które uczestniczą w łańcuchu dostaw.
Nowa dyrektywa ustanowiła wymagania prawne dla każdego z tych podmiotów, czyli dla producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów zlokalizowanych poza Unią Europejską oraz importerów i dystrybutorów. Według nowych zasad przeprowadzenie oceny ryzyka urządzeń ciśnieniowych będzie obowiązkiem producenta. Ponadto pełna ocena wpływu na wytwórców i jednostki notyfikowane wymagać będzie nowych interpretacji i czasu. Co ważne, zgodnie z nową dyrektywą istniejące certyfikaty pozostają ważne.

Okres przejściowy

Nowa dyrektywa została opublikowana 27 czerwca 2014 roku w oficjalnym Dzienniku UE, a w życie weszła 20 dni później. Okres przejściowy pozwala na wprowadzenie przez kraje członkowskie Unii nowej dyrektywy do krajowego systemu prawnego oraz wydanie stosownych rozporządzeń, a także czynności administracyjnych po to, by nadać dyrektywie skutek prawny. Okres przejściowy zakończył się ostatecznie 18 lipca 2016 roku.

Intertek jest Jednostką Notyfikowaną w zakresie nowej dyrektywy ciśnieniowej. Świadczymy usługi strony trzeciej dla producentów urządzeń ciśnieniowych w zakresie oceny zgodności, egzaminowania spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych, kwalifikowania technologii spawania oraz wydawania świadectw. 

Zakres usług Intertek zawiera:

 •  Egzaminowanie spawaczy wg EN ISO 9606-1
 •  Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalczniczych wg ISO 14732
 •  Kwalifikowanie technologii spawania wg EN ISO 15614-1
 •  Świadectwa odbioru/typu 3.2 wg EN 10204
 •  Ocena materiału PMA wg PED 97/23/EC
 •  Ocena zgodności wg PED 97/23/EC, Aneks III
 • Moduł A1: Wewnętrzna kontrola produkcji z monitorowaniem oceny końcowej
 • Moduł B: Badanie typu WE
 • Moduł B1: badania projektu WE
 • Moduł C1: Zgodność z typem
 • Moduł D: Zapewnienie jakości produkcji
 • Moduł D1: Zapewnienie jakości produkcji
 • Moduł E: Zapewnienie jakości produktu
 • Moduł E1: zapewnienie jakości produktu
 • Moduł F: Weryfikacja wyrobu
 • Moduł G: Weryfikacja WE
 • Moduł H: Pełna gwarancja jakości
 • Moduł H1: Pełne zapewnienie jakości z badaniem projektu oraz specjalny nadzór oceny końcowejPokrewne usługi Intertek z zakresu inspekcji technicznych:

 

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Tel. +48 22 886 32 80

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz ulotkę