Certyfikacja łańcucha produkcji biopaliw i biomasy. Złożone procesy produkcji oraz dostarczania na rynek biopaliw wywierają szereg wpływów na środowisko. Przeprowadzenie weryfikacji począwszy od poziomu producenta aż do użytkownika końcowego biopaliwa dostarcza dowodów na prawidłowy przepływ biomasy oraz zużycie CO2.

Wraz z wprowadzeniem Europejskiej Dyrektywy w Sprawie Energii ze Źródeł Odnawialnych (2009/28/EC) sprzedaż biopaliw na rynku UE stała się bardziej problematyczna dla każdego elementu łańcucha dostaw. Oprócz ustanowionego celu: zastąpienie 10% konsumpcji paliw kopalnych przez użycie biopaliw oraz wynikające z tego dla firm petrochemicznych zobowiązania kwotowe dotyczące mieszania, dodatkowym wymogiem jest użycie biopaliw pochodzących jedynie ze źródeł certyfikowanych.

Aby spełnić wymogi UE Intertek oferuje certyfikację obejmującą najwyżej cenione w tym zakresie standardy, aby umożliwić firmom ciągły wzrost ich możliwości biznesowych na szerokim rynku produktów zrównoważonych (paliwa, żywność, sektor chemiczny) w Europie.

Powstało kilka inicjatyw mających na celu stworzenie uznawanych międzynarodowo standardów zrównoważonego wzrostu oraz schematów certyfikacji dla biopaliw. Najważniejsze wymagania są wdrażane przez Europejską Dyrektywę w Sprawie Energii ze Źródeł Odnawialnych (2009/28/EC). Na chwilę obecną Komisja Europejska zatwierdziła następujące standardy w celu zapewnienia zgodności ze swymi dyrektywami we wszystkich 27 państwach członkowskich: ISCC, Bonsucro, RTRS, 2BSvs, Greenergy, Abengoa (RBSA) oraz RSB. Kryteria zrównoważonego rozwoju zawierają podstawowe aspekty odnoszące się do zachowania bioróżnorodności, poziomu emisji gazów cieplarnianych, ochrony węgla kamiennego, praw własności oraz wpływów socjo-ekonomicznych. Kryteria te różnią się w zależności od tego jak surowce są produkowane, przetwarzane na biopaliwo oraz ostatecznie dystrybuowane i użytkowane.
W najbliższej przyszłości szczególną kwestią dla wszystkich uczestników rynku staje się redukcja poziomu emisji gazów cieplarnianych. W chwili obecnej europejski przemysł petrochemiczny zobowiązany jest do mieszania paliw kopalnych z biopaliwami w wyniku czego uzyskuje się przynajmniej 35% redukcję emisji gazów cieplarnianych (50% w 2017; 60% w 2018).
Z tego powodu producenci zobowiązani są przeprowadzać coroczne niezależne audyty swoich dostawców/całego łańcucha dostaw mające na celu zapewnienie, że kryteria zrównoważonego rozwoju oraz oszczędności w emisji gazów cieplarnianych zostaną dotrzymane.
 

Usługi auditowe zrównoważonych biopaliw.
Intertek, wraz z ponad 1000 audytorów zlokalizowanych w ponad 100 krajach na terenie całego świata, oferuje rozwiązania audytowe obejmujące całość łańcucha dostaw w odniesieniu do najbardziej uznanego standardu certyfikacyjnego ISCC. Jako globalny lider w badaniach analitycznych, inspekcjach oraz auditowaniu nasz zespół ekspertów ma pełne doświadczenie w stawianiu czoła unikalnym wyzwaniom jakie stoją przed przemysłem biopaliwowym.

Przygotowany przez Intertek program weryfikacji stron trzecich pomaga firmom zidentyfikować obszary wymagające zmian bądź ulepszeń oraz podjąć działania korygujące, oszacować ich produkty oraz wspiera „zielony” image. Nasz multidyscyplinarny zespół – składający się z doświadczonych audytorów, księgowych oraz inżynierów – będzie pracował z Państwem przy zdefiniowaniu i przeprowadzeniu audytu oraz tworzeniu planu weryfikacyjnego w oparciu o najważniejsze międzynarodowe kryteria. Wynikiem tego procesu będzie stworzenie niezależnej certyfikacji zrównoważonego rozwoju całego łańcucha dostaw.

Oprócz usług auditowych zrównoważonego rozwoju Intertek oferuje również szeroką gamę usług doradczych dla przemysłu biopaliwowego:

  • kontrolne badania analityczne oraz jakościowe, od surowca do produktu finalnego, z uwzględnieniem badań zanieczyszczeń, analiz procesu, usług szkoleniowych oraz nowoczesnych usługi analitycznych w trakcie procesu badań i rozwoju
  •  niezależne usługi inspekcyjne paliw, biopaliw oraz towarów rolnych i ładunków masowych
  • weryfikacja zgodności z zasadami odpowiedzialności społecznej w celu skalkulowania indywidualnego poziomu emisji gazów cieplarnianych firmy, odniesienie się do pytań dotyczących jej specyficznego śladu węglowego oraz pomoc w osiągnięciu ustalonych prawnie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • badania analityczne biomasy na całym świecie.

Zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: +48 22 886 32 80