Nasze audyty i weryfikacja na miejscu to skuteczny sposób na uzyskanie i walidację szczegółowych informacji na temat dostawców. Stanowi to kolejny etap przeglądu należytej staranności w odniesieniu do ich profilu biznesowego i kwestionariusza samooceny, podczas którego dokonywana jest walidacja przez osobę trzecią.

Intertek może przeprowadzać fizyczne audyty na miejscu w celu zapewnienia Państwu pewności w odniesieniu do procesów, systemów i możliwości dostawcy. Zazwyczaj mają one miejsce w przypadku najbardziej krytycznych dostawców o najwyższym profilu ryzyka.

Poniżej przedstawiamy niektóre z powodów, dla których Intertek jest odpowiednio wykwalifikowanym partnerem dla Państwa:

 • Ponad 20 lat doświadczenia w przeprowadzaniu audytów zgodności na miejscu
 • W tym czasie nasza firma oceniła ponad pół miliona zakładów pod względem wyników CRS
 • W 2016 roku przeprowadziliśmy 100 000 audytów zgodności na miejscu
 • Współpracujemy ze 100 spółkami z rankingu Fortune 500
 • Mamy tysiące wyjątkowych klientów, którzy korzystają z naszych platform online służących do audytu i zarządzania danymi; na naszych platformach online zarejestrowanych jest ponad 100 000 zakładów

Przykładowe programy audytu na miejscu

Intertek oferuje szeroki wybór programów audytu sprawdzającego zgodność, które można wykorzystać w celu wsparcia oceny kluczowych ryzyk zgodności. Poniżej przedstawiamy przykładowe programy audytów na miejscu oferowane przez naszą firmę, które uzupełniają nasze usługi związane z łańcuchem dostaw:

Weryfikacja profilu Inlight:

 • Ocena zakładu i walidacja Profilu biznesowego Inlight i/lub Samooceny dostawcy

Audyty zgodności ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR):

 • Standardowa ocena Intertek dotycząca warunków miejsca pracy:
 • SMETA – Audyty etycznego handlu dla członków organizacji SEDEX (Sedex Members Ethical Trade Audit)
 • BSCI – Inicjatywa Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Business Social Compliance Initiative)
 • ICS – Inicjatywa Klauzuli Socjalnej (Initiative Clause Sociale)
 • EICC – Koalicja Odpowiedzialności Społecznej Przemysłu Elektronicznego (Electronic Industry Citizenship Coalition)
 • SA 8000 – audyt zgodności z normą Social Accountability International
 • WRAP – Certyfikacja w ramach Worldwide Responsible Accredited Program
 • PSCI- Inicjatywa odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw w przemyśle farmaceutycznym (Pharmaceutical Supply Chain Initiative)
 • TfS – inicjatywa Together for Sustainability

Systemy zarządzania jakością i systemy zgodności

 • Program Intertek dotyczący kwalifikacji dostawców (SQP)
 • Program Intertek dotyczący kwalifikacji zakładów (MQP)
 • Program Intertek dotyczący kwalifikacji wyposażenia (TQP)
 • BRC – stowarzyszenie reprezentujące brytyjskich sprzedawców detalicznych (British Retailer Consortium)
 • ISO 19001

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw (C-TPAT, PIP, AEO)    

 • Globalna weryfikacja bezpieczeństwa przez Intertek
 • Inne programy przeznaczone dla konkretnych klientów

Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska    

 • Inicjatywa Intertek Think Green Initiative (TGI)
 • Program Intertek dotyczący Zarządzania substancjami chemicznymi w środowisku (ECM)
 • Usługi polegające na weryfikacja wskaźnika Higg
 • Usługi w zakresie inicjatywy Business Environmental Performance Initiative (BEPI)
 • Koalicja na Rzecz Zrównoważonej Odzieży (Sustainable Apparel Coalition - SAC)

Inne normy branżowe i programy przeznaczone dla konkretnych klientów