Audyty łączone - rozwiązanie z obopólnymi korzyściami do weryfikacji Twojego dostawcy i podwykonawcy.

Twoje wyzwania

Audyty Twoich dostawców i podwykonawców są jednym z Twoich priorytetów. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy zajmują się surowcami, ale mają wątpliwości co do zaangażowania się w łańcuch kontroli jakości. Istotnie, Twoi dostawcy i podwykonawcy są coraz częściej proszeni o przejście weryfikacji. Powtarzające się audyty wymagające od dostawców i podwykonawców angażowania ich zasobów, w zależności od wielkości produkcji i historii kontaktów z klientem, są obarczone:

 •  wydłużonym czasem oczekiwania na ustalenie daty audytu
 •  ryzykiem odmowy audytu
 •  potrzebą organizacji audytów łączonych
 •  potrzebą uzyskiwania zgody na audyt.

Takie sytuacje, nie uwzględnione w warunkach wynikających z umowy, mogą być dla Ciebie trudne w realizacji zarówno z prawnego jak i ekonomicznego punktu widzenia. Audyt GMP nie może zostać wówczas wykonany w satysfakcjonujący sposób.

Nasze rozwiązania
Intertek to partner jakości w sektorze ochrony zdrowia i  przemysłu kosmetycznego od ponad 30 lat, posiadający międzynarodową wiedzę w obszarze oceniania zakładów produkcyjnych i dystrybucyjnych w sektorze surowców i produktów zdrowotnych.
Intertek oferuje usługi audytowania dostawców i podwykonawców przemysłu zdrowotnego i kosmetycznego w formie audytów łączonych. Audyty te są wykonywane na życzenie zleceniodawcy w oparciu o odpowiednie standardy międzynarodowe.
Metoda audytów łączonych gwarantuje każdej stronie wysoki poziom satysfakcji w zakresie:

 • szybkiego wprowadzenia i przystosowania do Twojego planu produkcyjnego, ponieważ wspólny wkład w organizację audytu prowadzi do lepszej współpracy i łatwiejszego dostępu do audytowanych zakładów
 • optymalizacji harmonogramu audytów, dzięki czemu duża liczba audytów może zostać przeprowadzona w tej samej cenie co zlecenie indywidualne
 • Zatrudnienia audytorów wykwalifikowanych oraz GMP,
 • Języka w jakim prowadzony jest audyt badanej jednostki,
 • Wprowadzenia specyficznej metody audytów łączonych w ramach systemu jakości.

W obszarze audytów łączonych Intertek posiada:

Środki i zasoby

 • System Audytów Łączonych: Proste, skuteczne i bezpieczne narzędzie do zarządzania jakością.
 • Doświadczeni specjaliści, posiadający kompletną wiedzę na temat standardów i procesów podlegających audytowi.

Unikalne doświadczenie i obecność na rynku

 • 5 lat doświadczenia na całym świecie
 • Stałe zaufanie ponad 200 klientów w całej Europie i Północnej Ameryce
 • 80 specjalistów z głównych obszarów produkcyjnych
 • 90% audytów przeprowadzanych jest w języku badanej jednostki

System Audytów Łączonych

 • Wgląd w audyty zaplanowane jak i te w trakcie planowania, w czasie rzeczywistym,
 • Stały dostęp do audytu jako nowa ucząca się strona,
 • Twoje dane są poufne dzięki zabezpieczonemu dostępowi do sieci,
 • Wybór pomiędzy programem audytowym a audytem jednorazowym
 •  Dostęp do doświadczenia i kwalifikacji specjalistów Intertek,
 • Relacje biznesowe oparte o odpowiednie standardy.
 • W procesie brane są pod uwagę specyficzne oczekiwania i potrzeby każdej strony biorącej w nim udział,
 •  Potwierdzenie niezależności Intertek w stosunku do  badanej jednostki.

Standardy auditów

 • Nasze zespoły przeprowadzają audyty w oparciu o standardy: ISO 22716, GMP, GDP, GLP & GCP dla Europy, Ameryki Północnej, Japonii i Australii.

Nasza wartość dodana

 •  Plan działań korygujących dostawcy oceniony przez audytora
 • Dostępne na miejscu monitorowanie działań korygujących
 • Wsparcie techniczne podczas audytu
 • Włączenie do zakresu audytu aspektów socjalnych i ochrony środowiska.

Przykładowe jednostki audytowane

 •  Dostawcy (APIs, substancje pomocnicze, składniki kosmetyczne, opakowania)
 • Organizacja Pracy Najemnej (farmaceutyczna, kosmetyczna, sprzęt medyczny, suplementy żywieniowe …)
 • Organizacja badań kontraktowych (próby kliniczne…)

Nasze doświadczenie  oraz wiedza pozwalają nam oferować rozwiązania zaprojektowane specjalnie do pomocy w przestrzeganiu wymagań odpowiednich standardów oraz przepisów prawa. Intertek oferuje precyzję  i szybkość, której potrzebujesz.