Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Czytaj więcej…

1. Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.intertek.pl wykorzystujemy pliki cookies.
Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki
internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI
DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
2. Intertek Poland Sp. z o.o., Ul. Cyprysowa 23 B, 02-265 Warszawa („Intertek”) w wykonaniu
obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez
Intertek plików cookies.
Intertek oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.intertek.pl („Strona”) wykorzystuje pliki
cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika
odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej
przez Intertek. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę
internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików
cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z
daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości
korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
Intertek wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Intertek oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i
przechowywania danych osobowych użytkownika.
Intertek oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z
pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze
Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony
Intertek.ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od
lub stosowanych przez Intertek. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W
celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać
odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych
przeglądarek internetowych.
Intertek na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Dyrektywa Zabawkowa 2009/48/WE – jakie czekają nas zmiany?

Dziecięcy świat przepełniony jest zabawkami. Wspierają one rozwój dziecka, bawią oraz uczą. Nie powinny stanowić zagrożenia dla najmłodszych użytkowników. Produkcja bezpiecznych zabawek to ważny aspekt regulowany prawnie przez Dyrektywę zabawkową 2009/48/WE

W związku z ciągłym rozwojem przemysłu oraz badaniami nad bezpieczeństwem produktów normy są często aktualizowane. Świadomi producenci zabawek zobowiązani są do przestrzegania aktualizacji w regulacjach prawnych i wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klienta dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania.

Poniżej prezentujemy zmiany limitów migracji pierwiastków ołowiu i chromu oraz harmonogram pozostałych aktualizacji, które są przewidziane dla dyrektywy 2009/48/WE.  

AKTUALIZACJA EN 71-3:2013+A3:2018 

 

  • Zmiana limitów migracji dla Ołowiu

Nowe limity migracji ołowiu, które są zawarte w aktualizacji normy (oraz zostały wcześniej opublikowane na mocy dyrektywy (UE) 2017/738)  wejdą w życie i będą obowiązywać od dnia 28 października 2018 r. 

 

Limit migracji dla Ołowiu (mg/kg)

Materiał

 

Kategoria I*

Kategoria II

Kategoria III

Poprzednie wymagania  - A2:2017

13.5

3.4

160

Aktualne wymagania  - A3:2018

2.0

0.5

23

  

  • Zmiana limitu migracji dla Chromu (VI)

Granica migracji chromu VI dla materiałów kat. 3  zostaje zmniejszona do 0,053 mg / kg, podczas gdy granice dla pozostałych kategorii  pozostają bez zmian. Wejście przepisów nastąpi w dniu 18 listopada 2019 r.

 

Limit migracji dla Chromu (vI) (mg/kg)

Materiał

 

Kategoria I*

Kategoria II

Kategoria III

Poprzednie wymagania  - A2:2017

0.02

0.005

0.2

Aktualne wymagania  - A3:2018

0.02

0.005

0.053

 *rodzaje materiałów zabawek :

- Kategoria I: Materiały suche, kruche, proszkowe lub miękkie;
- Kategoria II: Materiały płynne lub lepkie;
- Kategoria III: Materiały zeskrobane.

 

 

HARMONOGRAM  POZOSTAŁYCH AKTUALIZACJI

 Norma obowiązująca

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

EN 71-1:2014+A1:2018

Safety of toys — Part 1: Mechanical and physical properties

EN 71-1:2014 **

28.2.2019

EN 71-3:2013+A3:2018

Safety of toys — Part 3: Migration of certain elements

EN 71-3:2013+A1:2014 **

Uwaga 1

28.2.2019

EN 71-7:2014+A2:2018

Safety of toys — Part 7: Finger paints — Requirements and test methods

EN 71-7:2014 **

Uwaga 2

28.2.2019

 

uwaga 1: limity migracji dla ołowiu i chromu

uwaga2: dla środka konserwującego:  climbazol (pozycja 22 w tabeli B.1 zał. B EN 71-7: 2014 + A2: 2018)maksymalne dopuszczalne stężenie to  0,2% (nie : 0,5%). https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf

środki konserwujące : a) mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on oraz 2-metylo-2H-izotiazol-3-on z chlorkiem magnezu i azotanem magnezu; b) 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT) (pozycje 31 i 32 w normie EN 71-7: 2014) zostały ograniczone do a) 1 mg / kg (limit zawartości) i b) 0,25 mg / kg w wodnych materiałach na mocy dyrektywy (UE) 2015/2117 (Dz.U. L 306 z 24.11.2015, s. 23). Obydwa limity zawartości obowiązują od 24 listopada 2017 r.

 

EN 71-8:2018

Safety of toys — Part 8: Activity toys for domestic use

EN 71-8:2011

28.2.2019

 

EN 71-14:2014+A1:2017

Safety of toys — Part 14: Trampolines for domestic use

EN 71-14:2014**

28.2.2019

       

**Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres jak norma zastąpiona. W wyznaczonym dniu norma zastąpiona przestaje obowiązywać.

 

Zapraszamy do testowania produktów w laboratoriach INTERTEK, które oferują rzetelne badania w oparciu o aktualne wymogi!

 

 

Źródła: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.282.01.0003.01.ENG&toc=OJ:C:2018:282:TOC

https://getinfo.intertek.com/Lists/Regulatory%20Update/DispForm.aspx?ID=5815

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa zabawek

 

Chcesz otrzymywać informację o nowych artykułach? 

Formularz zapisu do newslettera

Menu mobilne

  • Kontakt
  • Kariera