Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

+48 22 886 32 80

TOTAL QUALITY. ASSURED.

KOMPLEKSOWE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI INTERTEK DOSTARCZANE NIEZMIENNIE Z PRECYZJĄ, PASJĄ I W SZYBKIM TEMPIE, UMOŻLIWIAJĄC BEZPIECZNY ROZWÓJ NASZYM KLIENTOM

Nasze usługi

Assurance

Umożliwia identyfikację i ograniczenie ryzyka wewnętrznego w operacjach, łańcuchach dostaw i procesach biznesowych.

Czytaj więcej
Testy/Badania

Ocena, w jaki sposób Twoje produkty i usługi spełniają i przewyższają standardy jakości, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i wydajności.

Czytaj więcej
Inspekcje

Sprawdzanie specyfikacji, wartości i bezpieczeństwa surowców, produktów i aktywów.

Czytaj więcej
Certyfikacje

Formalne potwierdzenie, że Twoje produkty i usługi spełniają wszystkie zaufane standardy zewnętrzne i wewnętrzne.

Czytaj więcej
Audyty

Przeprowadzanie audytów pomaga zapewnić zgodność z wymogami rynku globalnego, przemysłu i przepisów.

Czytaj więcej
Doradztwo

Zdobądź wiedzę, aby lepiej usprawnić swój biznes. Przenieś swoje produkty, procesy i ludzi na nowy poziom dzięki Intertek jako dostawcy usług.

Czytaj więcej

Opakowania, pojemniki, naczynia, sprzęt kuchenny oraz inne artykuły, przeznaczone do kontaktu z żywnością, to przedmioty naszego codziennego użytku.

Konsumenci przywiązują coraz większą uwagę do tego, w czym przygotowują i przechowują żywność. Oznacza to, że chcą wiedzieć z jakiego materiału wykonany jest dany artykuł.

Do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, najczęściej stosuje się tworzywa sztuczne oraz szkło. Coraz częściej wykorzystuje się jednak materiały naturalne, takie jak: papier, metal, bambus czy słoma. Dzięki temu zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska, powstałe przez używanie surowców niebiodegradowalnych.

Tworzywa sztuczne, materiały lakierowane i powlekane

Stosowanie tworzyw sztucznych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, podlega w Unii Europejskiej regulacjom prawnym. Głównymi dokumentami odniesienia są: Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Rozporządzenie nr 10/2011 określa wymagania dla tworzyw sztucznych oraz materiałów lakierowanych lub powlekanych. Dotyczy ono limitów migracji substancji w celu wyeliminowania skażenia żywności, która ma kontakt z owymi surowcami. Rozporządzenie ogranicza także stosowanie monomerów oraz dodatków z tworzyw sztucznych. Ograniczenie polega na wskazaniu konkretnych substancji i limitów ich migracji specyficznej.

Szkło i ceramika

Szkło jako materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością, podlega obligatoryjnym wymaganiom prawnym dla producentów materiałów do kontaktu z żywnością. Dla wyrobów ze szkła i ceramiki, dokumentem odniesienia jest Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Podstawowe badania dla wyrobów szklanych obejmują badania sensoryczne (smak, zapach, wygląd) oraz metali ciężkich, takich jak: kadm, ołów i kobalt.  

Inne materiały

Pozostałe materiały, takie jak: guma, korek, papier, tekstylia oraz stosowane w nich farby, również podlegają wymaganiom Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Ponadto materiały inteligentne i aktywne, przedłużające okres przydatności, których działanie opiera się na uwalnianiu lub absorbowaniu określonych substancji, np. konserwantów, podlegają pod Rozporządzenie Komisji (WE) NR 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 282/2008 dotyczy materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, pochodzących z recyklingu, przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Deklaracja zgodności - czy ten wymóg dotyczy mojego wyrobu?

Zgodnie z artykułem 16, Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, każdy producent i importer ma obowiązek wystawić deklarację zgodności wyrobu, w oparciu o pozytywne wyniki badań laboratoryjnych.

Dodatkowo, dla tworzyw sztucznych, deklaracja musi potwierdzać zgodność z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Deklaracja musi być dostępna dla każdego etapu łańcucha dostaw, poczynając od surowców, monomerów, dodatków, powłok, poprzez półprodukty, takie jak granulaty; kończąc na produktach gotowych. Należy pamiętać o informacjach dotyczących wykorzystanych substancji, dla których określono specyficzne limity migracji.

Symbol kieliszka i widelca informuje konsumenta, że dany wyrób jest bezpieczny w kontakcie z żywnością, czyli nie zmienia jej smaku, wyglądu i zapachu, a także jest bezpieczny pod względem zawartości i uwalniania niebezpiecznych substancji.

Tylko opakowania i materiały sprawdzone zgodnie z wymaganiami prawnymi mogą być oznaczone symbolem kieliszka i widelca.  

Uzyskaj zgodność!

Intertek oferuje strategiczne i metodyczne podejście do kwestii bezpieczeństwa i spełnienia wymagań określonych w regulacjach prawnych. Śledzimy wszelkie zmiany przepisów prawnych oraz rozwój technologii. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, wspieramy Klientów w przygotowaniu ich produktów. Gwarantujemy, że są one bezpieczne dla użytkownika i środowiska naturalnego oraz zgodne z określonymi wymaganiami.